Terveyden ja hyvinvoinninlaitos tutkii mm. terveyskeskusten hoitotakuun toimivuutta, joka tuli voimaan 3/2005. Jälleen on valmistunut tutkimus siitä miten pitkään joutuu odottamaan hoitoon pääsyä. Tutkimus tehtiin lähettämällä kysely terveyskeskuksiin. Vastanneita oli 156 ja näiden alueella asuu 91% väestä. Erittäin kattava tutkimus.

Edellisestä tutkimuksesta viime syksystä tilanne on vähän heikentynyt. Nyt 25% pääsee lääkärin vastaanotolle alle 2 viikossa. N. 20% joutuu odottamaan yli kuukauden. Tähän väliin n. 55% väestöstä. Me olemme tämän enemmistön mukana. Yli puolet väestä asuu alueella jolla ei todetusta hoidon tarpeesta huolimatta pääse vastaanotolle 3 päivässä. Meillä on ankaraakin arvostelua herättänyt vastaanotolle pääsyn vaikeus. Vähän näyttää Suomessa olevan kuntia joissa tilanne on oleellisesti parempi. Mikäli se nyt lohduttaa.

Myös yhteyden saanti terveyskeskuksiin on heikentynyt. Hoitotakuu edellyttää välitöntä yhteydensaantia. Yli puolet väestä ei siinä aina onnistu. Meillä tähän tehtiin juuri parannus.Terveyskeskukseen ei tarvitse soittaa kuin kerran. Sen jälkeen sieltä otetaan potilaaseen yhteyttä. En tiedä miten tämä on pelannut. Turussa tämä systeemi on ollut pitkään eikä ole saanut jakamatonta kiitosta.

Hoidon tarpeen arvioinnissa on päästy hoitotakuun määräykseen. Hoidontarpeen arviointi tehdään koko maassa alle 3 päivässä. 8% väestä asuu alueella, jossa lääkärien viroista on 20% täyttämättä. Tämä ei tarkoita 80% lääkäreistä olevan töissä. Lääkärit ovat virkavapailla. On alueita joissa ainoastaan alle 60% on töissä.

Ei tämä terveydenhoidon tilanne näytä kaksinen olevan tässä maassa. Tarttis tehdä jotain.