Ekana asiana on Lokalahden Pitkäluodon ranta-asemakaavanmuutos. Kaavamuutos on herättänyt jyrkkää vastustusta kaikissa ympäristön vakituisissa - ja kesäsukkaissa.  Eikä sitä ole lieventänyt kaavamuutoksen hakijan viime aikaiset toimet. Ruoppausmassoja läjitettiin mereen vaikka lupaehtojen mukaan se olisi pitänyt tehdä kuivalle maalle,  laituri tehtiin osittain naapurin puolelle jne. Muutenkin kaavamuutos on mielestäni yhteiskunnan laillistettu rikos. Muutosta ei pitäisi tehdä kuin täysin selvissä tapauksissa. Kaikkien hyväksymänä. Ihminen ostaa tontin. Rakentaa sille talon tai mökin. On tutkinut kaavan ja todennut minkälaiseksi ympäristö muotoutuu ja kotiutuu. Sitten jollain aika välillä aletaan värkätä kaavamuutosta. Kodilta tuntunut paikka muuttuukin epämiellyttäväksi ja saattaa käydä niinkin ettei kukaan halua sitä enää ostaakaan. Hyväksymmekö yhteiskunnan väkivallan? 

Sitten on lausunto lakimuutoksesta. Ranta-alueen poikkeusluvan on tähän asti myöntänyt ELY-keskus. Nyt se esitetään siirrettäväksi kunnille. Tulee mitä todennäköisemmin johtamaan sekamelskaan. Kunnat tulevat myöntämään lupia eriperusteilla ja napamiehet tulevat ilman muuta saamaan poikkeusluvat. Luvan ollessa valtion virkamiesten takana tasa-arvoon on voinut jotenkin luottaa.

Seuraavaksi esitetään määrärahaa Kalannin-Kodjalan kevyenliikenteen suunnitteluun. Seuraavaksi on Novidan kalatalouden kehittämisprojektin hyväksyminen. Sitten kova juttu. Kaatopaikan myymisen esittäminen valtuustolle, joka sen sitten päättää.

Sitten on Ukipoliksen osakassopimuksen hyväksyminen. Se on ollut tähän asti U:kin omistama. Nyt tulevat mukaan muut Vakka-Suomen kunnat. Seuraavaksi Satakunnan ammattikorkeakoulun osakkaaksi liittyminen.

Sitten annetaan lausunto tarkastuslautakunnan kertomuksesta valtuustolle. Sitten taas päätetään parin millin lainan ottamisesta. Vielä aloite ja normaalit ripe asiat. Kovan luokan asioita lista pullollaan.