Alkujuontojen jälkeen on Petsamon rantakaava. Olen luullut alueen kuuluvan Venäjälle. Sitten Energiatien kaavaa muutetaan. Sitten esitetään Muntilan tuulivoimapuistoon seuraavaa muutosta:

Kaupunginhallitus päättää, että voimassa olevan vuokrasopimuksen kohta 2.2 muutetaan kuulumaan seuraavasti:

”Vuokra-alue on oheisen liitekartan (”Kartta vuokra-alueesta”) mukainen alue kiinteistöillä 895-528-1-34 ja 895-531-1-137.”

ja että kohdan 6.1 ensimmäiseen kappaleeseen lisätään seuraava lause:

”Vuokralaisella on lisäksi oikeus rakentaa Vuokra-alueelle tarvittavat tiet, kaapelit ja muut tuulivoimaloiden tarkoituksenmukaiseen käyttöön tarvittavat laitteet ja rakennelmat.”

Lisäksi kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan kolmikantasopimuksen vuokralaisen, rahoittajan ja kaupungin välillä allekirjoitettavaksi.Kaupunginhallitus päättää, että voimassa olevan vuokrasopimuksen kohta 2.2 muutetaan kuulumaan seuraavasti:

”Vuokra-alue on oheisen liitekartan (”Kartta vuokra-alueesta”) mukainen alue kiinteistöillä 895-528-1-34 ja 895-531-1-137.” Ompa alueen vuokrasopimus kierrätetty kuin myllyn siivet. Työterveyshuollon selvitys on valmistunut. Luottamusmiehiä eroaa ja Virkoja sekä toimia järjestellään.

Sote ja maakuntauudistuksesta lausutaan ettei Ukilla ole mitään lausuttaa. Nooja pojat.

Seuraavaksi 8 kk:n talouden katsaus. Nyt näyttää tulevan milli persnettoa.Sitten pari ensi vuoden talousarviojuttua. Viimeisenä tärkeänä asiana koulukeskus joka viimeksi siirrettiin. Mitään ei ole muuttunut. Kj:n esitys on entinen.