Työntekijän mennessä uuteen työpaikkaan, hänelle tulee yleensä 4 kk. koeaika. Nyt uudet valtuutetut ovat olleet toimessaan melkein puoli vuotta. On aika odottaa, että edes järjestelmän toiminta tunnettaisiin. Edelleen ainakin joissakin blogeissa kaikki päätökset tekevät virkamiehet. Eivät luottamusmiehet ole sivustakatsojia vaan päätöksen tekijöitä. Eikö millään mene perille? 

Lautakunnissa alan virkamiehet tekevät valmistelun ja päätösesityksen sekä toimivat tarpeen vaatiessa asiantuntijoina, joilta voi kysyä asioita. Lautakunnan jäsenten enemmistö tekee päätöksen. Kh:ssa muuten samoin, mutta kj. on esittelijä. Valtuusto on täysin ltm:n hallinnassa. Kh on esittelijä ja valtuusto päättäjä. Asiat eivät ole "ota tai jätä" periaatteella. Valtuutetun tehtävä on tuoda esille uusia esityksiä, mieluummin perusteltuna. Mitään pakkoa ei tule miltään taholta. Enemmistö päättää. Raha asettaa raamit. Ryhmäpäätöksiä ei tee Vasemmistoliitto, eikä varmaan tule tekemäänkään. Ehkä jotkut niitäkin tekevät ja vaaditaan vielä nimi paperiin.

Olen monesti sanonut, mitään 2% juustohöylää ei ole missään päätetty eikä esitetty. Hallintokunnille on annettu 2% säästövelvoite. Säästöt voi hakea miten tahtoo ja näin on myös menetelty. Valtaosassa kaupungin menokohteista ei ole mitään säästetty, joistakin taas huomattavasti enemmän. Näin päätti valtuusto lähes yksimielisesti. Esim. Java teki 1 muutosesityksen, koulupuolelta poistetaan 200000€ säästö. Tämä tarkoitti m.m. sitä, että Ugi olisi maksanut yli 40000€ kelamaksuja, jotka valtio on poistanut. Miten ihmeessä tällaista voi kannattaa. 

Ehkä perusasiat vähitellen menevät perille vaikka aikaa näyttää menevän runsaasti enemmän kuin aiemmin uusien valtuutettujen kanssa. Todennäköisesti kovat ajat ovat vielä edessäpäin. Yleensä laman seuraukset näkyvät kunnissa vuoden parin viiveellä. Vero- ym tulojen lasku tulee pikkuhiljaa. Meidän ltm organisaatio pitäisi saada siihen mennessä tehokkaaseen toimintakuntoon. Tekemään idearikkaita vastuullisia päätöksiä.