Tiistaina on vuoden tärkein valtuuston kokous. Silloin päätetään ensi vuoden talousarvio. Valtuusto päättää ensi vuoden suunnan ja sitten haukkuu seuraavan vuoden hallitusta huonosta taloudenpidosta vaikka hallitus vain toteuttaa valtuuston päätökset. Hallituksella ei ole oikeuttakaan itse päättää uusista rahoista.

Listalla on paljon muitakin asioita. Templatin tontin myyminen Taina Engroosille, rakennusvalvonnan taksoista päättäminen,. Jätehuollosta lakkautetaan liikelaitos, määrätään tuleva jätehuoltoviranomainen ja päätetään jätehuollon perusmaksusta. Myönnettäneen kaupungin takaus Mattisten jätevesiosuuskunnalle, käsitellään kuntalaisille tehty palvelukysely, valtuutetuilta on kysytty arviointia omasta työstään, 10 kuukauden talouden toteuma, poistosuunnitelma päätetään, maaseutuhallinnonsopimus hyväksyttänneen. Täytyy vetää henkeä välillä. Käsitellään monia Sataman juttuja, lakkautetaan virkoja ja nippu aloitteita on tullut maaliin.

Viimeksi, ei listassa, mutta todennäköisesti näin mennään, on ensi vuoden talousarvio. Talousarvio linjataan 3:llä kohdalla; 1. Henkilöstön rekrytointia kiristetään 2013. Mitä se on; Uusiin tehtäviin ei oteta henkilöitä ja vapautuvien tehtävien osalta käytetään erityistä harkintaa. 2. Minkään sektorin resursseja ei lisätä suunnitelmakaudella (3:n vuoteen). Mitä se on; Ei myöskään soten resursseja lisätä. 3. Verotus suunnittelukaudella. Vero%:n korotusta ei ole, mutta tarve arvioidaan uudelleen seuraavan talousarvion laadinnan yhteydessä. 1%:n kotus on 2,3 milj/€.

Investoinnit ensi vuonna ovat 6,3 milj/€. + liikelaitokset 2,8 milj/€. Tuloveron kasvuksi arvioidaan 2,6 milj/€. Se on 5%:n kasvu tähän vuoteen verrattuna. Valtio leikkaa osuuksiaan n.370 000€. Pitkäaikaisten lainojen arvioidaa kasvavan 3 vuoden aikana n. 13 milj/€ ollen yhteensä n. 38 milj/€. Asukasta kohden 2402€, tässä on mukana liikelaitokset.  Pelkän kaupunkin velka olisi 1961€. Henkilöstömäärän ei arvioida kasvavan. Henkilöstökulut kasvavat 2,6% ja euroissa 1,3 milliä.

Tässä keskeisiä lukuja. Saatan vielä jatkaa. Nyt pitää mennä muihin puuhiin.