Lista on hyvin vaatimaton sisällöltään. Uki on niin pieni kaupunki, ettei täällä ole joka viikko paljon merkittäviä asioita. Kokous on otettu varmaan kalenteriin siksi että saadaan kiireisetkin asiat nopeasti valtuustoon.

Loimaan koulutuskuntayhtymän asioita on moneen kertaan puitu hallituksessa. Nyt neuvottelut ovat edenneet niin pitkälle, että sopimus on esitetty hyväksyttäväksi. Sairaanhoitopiirin sääntöihin esitetään muutosta, jolla hallitukselle annettaisiin valta päättää mahdollisen siirtoviivemaksun perimisestä. Muutos esitetään hyväksyttäväksi sillä muutoksella, että siirtoviivemaksu perittäisiin ainoastaa keskusairaala päivistä. Ei Ugin Aluesairaalan päivistä.

Vakka-Suomen lastensuojelun ohjelma päätettäneen esittää valtuuston hyväksyttäväksi. Virkoja esitetään runsaasti perustettavaksi terveydenhuollon yhteistoiminta alueelle. Vehmassalon ja Pyhärannan terveyskeskusten henkilökunnat siirretään Ugin terveyskeskukseen.

Puhepalvelujen hankinnasta annetaan vastine markkinaoikeudelle. Tekemäni aloite esitetään valtuustolle.