Kokous oli todella pitkä. Lista aloitettiin "Ei julkisuuteen" asialla. Tunti hupeni. Seuraavaksi Sari Rantanen esitteli suunnitelman ikääntyvä väestön tukemiseksi. Tähän ei tunti riittänyt. Se menee valtuuston päätettäväksi esittelyineen joten siellä taas menee aikaa ja tupakkaa.

Viranhaltija päätöksissä käytettiin otto-oikeutta opetussuunnitelman teosta. Sen teosta on tehty konsulttisopimus n. 8000€. Pyydettiin hommasta tarkempi selvitys johon sisältyy opettajien osallistuminen suunnitelmantekoon.

Sorvakon kaavassa meni myös toppa tupakkia. Asiassa äänestettiin palautuksessa. Äänet jakaantuivat kute yleensä 6-5, ettei kaavaa palauteta. Äänestäjät olivat kyllä normaalista poikkeavat. Palautusta vastustivat Haapavuori, Myllymäki, Vasama, Rosten, Salminen ja Runola. Palautuksen puolesta äänestivät Junkola-Lehtonen, Virtanen, Kontu, Forss ja Nikula. Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupungin 400-vuotisjuhla tmk:taan valittiin luottamusmiehistä Lea Myllymäki ja Maija Junkola-Lehtonen. Muissa asioissa päätettiin lähettää kirje Varsinais-Suomen sote valmistelu tmk:n puheenjohtajalle. Kirjeessä tähdennetään Ukin edustajan valintaa työvaliokuntaan. Perustellaan Ukin olevan Vakka-Suomen suurin kunta, täällä sijaitsee sairaala ja olemme terveyskeskuksen vetäjä kunta. Laitila tosin on ilmoittanut ettei sinne saa valita Ukin edustajaa. Outoa yleensä esitetään omaa edustajaa ilman reunaehtoa mistä ei edustajaa saa valita. Kesäkuun alussa järjestetään talousarvio seminaari, missä niin siitä tulee valtuustolle esitys.