Tästä kokouksesta on ollut pitkään juupas eipäs leikkiä. Enemmistö hallituksen jäsenistä ja johtavista virkamiehistähän on maanantaina Unkarissa. Nyt sitten on kuitenkin maanantaina. Ketähän on paikalla?

Eka varsinainen asia on Taivassalon kunnan pyytämä lausunto heidän rakennusjärjestys ehdotukseensa. Vain 1 poikkeama on naapurikuntiin ja sitä esitetäänkin muutettavaksi. Sos.ltk on hyväksynyt uuden strategian vuosille 2012. Se merkitään tiedoksi ja esitetään tiedoksi valtuustolle. Seuraava lausunto on ensihoidon kustannusten jako V-S. sairaanhoitopiirissä. Jako esitetään hyväksytyksi muutaman hurskaan toiveen lisäyksellä.

Laki edellyttää työryhmää asetettavaksi kuntoutuksen asiakastyöryhmään. Näin tehtäneen. Sitten joka kokouksessa olevia virkojen ja toimien täyttölupia. Monesti käsitelty Pyhärannan kunnalle myytävistä sosiaalitoimen palveluista esitetään tässä vaiheessa hylättäväksi. Seuraavaksi esitetään valtuustolle esteellisten vaalitoimikuntien jäsenten erottamista ja uusien valintaa.

Tilintarkastajat ovat pyytäneet selvitystä palvelujen ostoista. Ne merkitään tiedoksi ja päätetään hankintalain määräyksiä noudatettavaksi. Miksi ihmeessä? Ei siihen enää mitään päätöstä vaadita. Eduskunta säätää lait ja kaikkien on niitä noudatettava. Ei U:ki ole mikään vapaa-alue. Hallintosääntö on jälleen käsittelyssä. Siirretty konserniohje on seuraavaksi listalla.

Alkuvuoden 8:n kuukauden talouden toteuma ja tämän johdosta tehtävät talousarvion muutokset seuraavaksi. Verotulot ovat olleet suunnilleen talousarvion mukaiset. Liikelaitokset saavuttavat hyvin tuloksensa. Mikä ettei, nehän päättävät taksansa. Soten nettomenot ovat kasvaneet reilusti siihen esitetäänkin 3 millin lisäystä. Soten menoja ovat lisänneet kotihoidon kuntalisä käyttöönotosta 0,7 milliä. Ennakkoon kaavaillut päivähoidon menojen supistukset eivät toteutuneet. Näin käy joka kerta esitettäessä menojen lisäyksi perustelemalla sen tuovan toisaalle säästöjä. Erikoissairaanhoidon menot ovat kasvaneet 2,2 milliä. Ei tyksissä vaan U:kin Sairaalassa. Samoin toimeentulotuki vammaispalvelut ovat kasvaneet.

Käyttöomaisuutta ei ole myyty ennakoidusti ja sinne tarvitaan lisää rahaa 0,4 milliä. Muualla ollaan talousarviossa. Kaupungin omat henkilöstömenot ovat kunnossa, mutta palvelujen ostot ovat räjähtäneet 3 milliä yli arvioidun. Päästämme yksityisiä firmoja kaupungin töihin ja menot räjähtää. Näin joka puolella, mutta opiksi ei oteta. Ollaan aika luupäitä. Talousarviossa alijäämä oli mitoitettu 1,9 milliin. Nyt näyttää sen nousevan 3,8 milliin.

Hallinto- ja kehittämiskeskuksen talousarvio esitys ei kuulu millekkään ltk:lle. Se onkin seuraavaksi. Sisäisiä vuokria esitetään korotettavaksi 11,7%. Se on kaupungin sisäistä numeropeliä ja vaikuttaa hallintokuntien tuloksiin. Vielä Valkosen aloite ja loppurituaalit.