Pikän kuuman kesän jälkeinen eka kokous. Lienee kuumuus aiheuttanut, että parissa kohtaa käyttäydyttiin kokousteknisesti hyvin oudosti.

Kokous eteni aluksi hyvin ripeästi. Lautakuntien pöytäkirjoissa tarvittiin hieman henkilöstöjohtajan apua. Puhumalla selvisi, kirjaus oli hieman moniulotteinen. Talouden toteutuminen puutavaran myynti menivät vähillä puheilla. Sitteen päästiin päivän tekstiin, lausuntojen antaminen. Ekaksi oli oikaisuvaatimuksen hylystä annettava lausunto hovioikeudelle. Päätösesitys oli, että lausunnon antaa asianajotoimisto Astrea. Vastaesityksessä haluttiin kh:n itsensä antavan lausunnon 27.8 kokouksessa  Ulkoistus voitti äänin 6-5. Normaalisti asiakohta on loppuunkäsitelty. Nyt kuitenkin vielä esitettiin kh:n käsittelevän asiaa vaikka juuri oli tehty päätös. Sitten äänestää prätkäytettiin sama uudelleen 6-5.

Seuraavaksi annettiin lausunto Inspiran oikaisuvaatimus elinkaarimallin kilpailutuksesta. Lausunto hyväksyttiin yksimielisesti.Seuraavaksi oli Inspiran valitus markkinaoikeudelle elinkaarihankkeen kilpailutuksesta ja täytäntöönpanon  kieltäminen. Kokouksessa tehtiin esitys joka ei koskenut päätöstä. Sitä ei kannatettu.Tämän jälkeen esittäjä teki eriävän mielipiteen. Kokouksen jälkeen hän on perunut kaikki sanomansa. Mielenkiintoista nähdä mitä nyt seuraa, voiko kokouksen ulkopuolella vaikuttaa kokouksen kulun mukaan tehtävään päätökseen. Tuleeko minulle lunta tupaan kirjoittaessani kokouksen päätöksestä johon minulla on oikeus.

Kokouksen jälkeen keskusteltiin organisaatio uudistuksesta. Näyttää taipuvan kaikkien hyväksyttäväksi.

.