Hallitus oli levännyt tauolla kunnolla ja teki uuden ennätyksen sekoiluillaan. Valtuuston päätökset laitettiin toimeen lukuunottamatta Vuorikadun kaavamuutosta, josta on valitettu. Viikaistenkadun kaavamuutos viedään valtuuston päätettäväksi. Finnproteinin ja Vakka-Suomen Voiman rakennusprojektien lausunnot hyväksyttiin sellaisinaan esitetettäväksi ELY-keskukselle.

Sarriston rakentumisprojektiin osallistutaan. Vakka-Suomen sairaalan kanssa käytäviin neuvotteluihin nimettiin Jouko Antola, Heikki Wala, Atso Vainio, Marika Lanne ja Anne Takals pj:ksi. Lahden koulu myytiin. Sitten edettiinkiin Tontonmäkeen, joka kirvoitti kielenkannat. Päätösesitys hyväksyttiin sellaisenaan. Hintoja on pudotettu 25-30%, syksyllä odotetaan kauppoja ja pidetään mahdollisesti huutokauppa.

Novgorodin lähtijät valitiin esityksen ja kutsun mukaisesti. Unkarin matkan kj. veti pois listalta. Sitten eräät pääsivätkin keskustelemaan. Keskustan yörallia pyritään hiljentämään mm. kieltämällä yöllinen tarpeeton ajo.