Ekana varsinaisena asiana työhyvinvointikysely. Kyselyn tuloksia verrattiin 32:n kuntaan. Tulos ei oleellisesti poikennut näistä. Kaavoja oli pitkä lista. Ne hyväksyttiin kaikki esitysten mukaisesti. Virkojen ja toimien täyttölupia oli myös melkoisesti. Ne hyväksyttiin yhtä lukuunottamatta. Vapautunut avosairaanhoidon kanslistin, ilmeisesti, toimi esitettiin muutettavaksi soten suunnittelijan toimeksi. Asiaa selvitetään ja siihen palataan 2 viikon kuluttua.

Ukipoliksen yhtiökokous edustajaa evästettiin hallitusvalinnoilla. Nykyisestä hallituksesta ovat jäämässä pois Kari Koski ja Lasse Vainio. Heidän tilalleen esitettiin Merja Koski ja Kari Vainio. Maaseutuhallinnon tehtävien järjestämisestä Vakka-Suomessa on kiistelty iät ja ajat. U:kin osalta on valtuuston päätös isäntäkunnaksi Vehmaa, kuten Vehmassalon kunnat ovat esittäneet. Laitila on esittänyt Laitlaa. Nyt Nevavuori esitti Laitilaa. Asiasta äänestettiin, tulos oli 5-5 ja pj:n ääni ratkaisi isäntäkunta esitykseksi Laitila. Näin ollen asia pitää viedä uudelleen valtuustoon joka on päättänyt Vehmaan isäntäkunnaksi ja taisipa tehdä sen vielä yksimielisesti.

Tarkastusltk:n kertomus menee valtuustolle. Samoin talouden ja toiminnan alkuvuoden raportti. Hallintosäännön käsittelyssä Eija Maikola esitti nuoriso- ja vapaa-aika ltk:n nimeä muutettavaksi kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnaksi.  Maikolan esitys voitti äänestyksen 8-2. Hyvönen esitti nuoriso asiat siirrettäväksi opetus- ja kasvatuslautakuntaan. Häntä ei kannatettu.

Vanhustyön palvelurakenteeseen esitettiin lisättäväksi sosiaaliltk:ssa hyväksytty lausuma viimeisen lauseen pois jätöllä. Se voitti äänestyksen 8-2.  Se kuuluu nyt seuraavasti; Kasvavaan vanhustenhuollon paikkatarpeeseen vastataan ensisijaisesti omia paikkoja lisäämällä joko saneeraamalla nykyisiä kiinteistöjä tehostetun palveluasumisen vaatimuksia vastaavaksi tai rakentamalla uutta.

Muut asiat hyväksyttiin esitysten mukaisina. Jokunen korjaus tehtiin vaalilautakuntiin.