Kouluverkon ohjausryhmä päätti yksimielisesti esittää, että Pyhämaan koululle määrätään minimikooksi 20 oppilasta. Jos minimikoko alittuu ja oppilasennuste on tuleville vuosille minimikoon alittava, Pyhämaan koulu lakkautetaan .

Yksimielisesti myös esitetään, että Pohitullin koulun musiikkiluokille sisäänotto aloitetaan 1. vuosiluokalta alkaen. Äänin 11-2 esitetään Haapaniemen, Hallun, Lahden, Pohjoiskulman ja Seikowin koulujen lakkauttamista 1.8.2010 alkaen.
Yksimielisesti esitetään, että valmistellaan ja toteutetaan yhtenäiskoulut Pohitulli- Viikaisten koulu ja Männäinen-Kalannin koulu.
Yksimielisesti esitetään ohjausryhmän kannanottona, että osa peruskouluverkkouudistuksesta syntyvistä säästöistä tulee jatkossa kohdentaa perusopetuksen ja lukiokoulutuksen kehittämiseen.
Peruskouluverkkoselvitys osoitteessa:   http://uki.fi/ptk/dynastia/kokous/KOKOUS-1603-13-Liite-1.PDF