Hallituksen kokous kesti harvinaiseen pitkään. Käytiin vilkasta keskustelua etenkin taloudesta. Keskustelu alkoi jo ltk:in pöytäkirjoista. Koulan pöytäkirjoista ei puhuttu sanaakaan. Sensijaan ymplan kokous, jossa ei ollut myönnetty haja-asutusaluelle rakennuslupaa kirvoitti keskustelun. Selvisi, että maanomistajalta löytyyy samalta alueelta paikka johon voidaan lupa myöntää.

Maanvaihto Mannersuon alueelta myös keskustelutti ja asiat selvenivät. Samoin Welhoveden kierros projekti keskustelutti. Projektissa saadaan aikapaljon pysyvääkin tavaraa maksamalla vain 15%. Tämäkin hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaisesti. Sitten esitettiin valtuustolle Timo Ellän ero koulasta. Ltk on toiminut runsaan vuoden ja oli jo toinen ero. On aika harvinaista, että edes toimikautena kukaan eroaa.

Sitten pari läpihuuto juttua. TES:in korotuksia henkilöstölle. Viime vuoden tilinpäätöksestä keskusteltiin pitkään. Lopulta oikeastaan hyvin rakentavasti ja tilinpäätös hyväksyttiin. Seuraavana oli lausunto sairaanhoitopiirin ensi vuoden talousarvioon. Vuosi ei ole kunnolla alkanut ja uutta tehdään jo. Ukin lausunnot eivät ole tulleet paljoa huomioon otetuksi. Päätettiin evästää hallituksessa olevia Ukin edustajia.

Viime vuoden henkilöstöraportista keskusteltiin. Samoin tämän vuoden 2 ensimmäisen kuukauden talouden toteutumasta. Päätettiin vaatia tiukempaa budjetti kuria lautakunnilta ja virkamiehiltä. Seuraavassa valtuuston kokouksessa annetaan selvitys valtuuston päättämistä säästö selvityksistä vaikka määräajat eivät ole vielä täyttymässäkään. Sitten oli muutaman toimen täyttämislupa. Muuten täytöt hyväksyttiin, mutta Matleena osaston lähihoitajan toimesta pyydettiin lisäselvitys. Sitten oli vielä tiedoksi annettavia. Ei mitään merkillisiä.

Sitten annettiin muutamalle kiinteistöyhtiölle ohjeita valita edustajia hallitukseen. Satamanporttiin Antti Haapavuori ja Helle Vahtera. Sannonhalliin Maj-Britt Varpe ja Mauri Rosten. Energiapuistoon Eija Maikola ja minut. Mikäli yhtiökokoukset valinnat tekee niin siinä oli muutos aiempaan. ennen ei ole ollut luottamusmiehiä kiinteistöyhtiöiden hallituksissa lukuunottamatta asuntoyhtiöitä.