Alkuseremonioiden takia on mielenkiintoinen asia. Jonka päätösesitys on seuraava.

Kaupunginhallitus päättää, että Uudenkaupungin kaupunki luovuttaa kiinteistöllä 895-7-1-31, osoitteessa Telakkatie 5 sijaitsevan teollisuusrakennuksen ja kellarissa olevan muuntajan Yardia Oy:lle. Luovutettavan rakennuksen arvo on 1,4 M€.

Vastineena tästä Uudenkaupungin kaupunki saa Yardia Oy:ltä:

- tontit 895-7-1-30 (asemakaavan T, pinta-ala 17337 m²) ja 895-7-1-28 (LPA, pinta-ala 7787 m²). Tontilla 895-7-1-30 sijaitsevat rakennukset jäävät Yardia Oy:n omistukseen

- Pajalan alueella, osoitteessa Talttatie 3 sijaitsevan teollisuusrakennuksen sekä tonttiin 895-16-10-7 kohdistuvan vuokraoikeuden.

Kaupungin saaman maapohjan, rakennuksen ja tontin vuokraoikeuden arvo on yhteensä 0,6 M€. Luovutettavien kohteiden ollessa eri arvoisia, Yardia Oy suorittaa kaupungille 0,8 M€ arvosta vastiketta, minkä Yardia Oy jää velkaa kaupungille. Tästä velasta on tarkoitus muodostaa pääomalaina, jonka maksuaikataulu ja muut ehdot sovitaan erikseen.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää vuokrata Yardia Oy:lle liitekartassa osoitetun, 50023 m² alueen 30 vuodeksi sataman alueen luovutusehtojen mukaisesti. Vuokrattava alue muodostuu tontista 895-7-1-30 ja n. 3,27 ha:n määräalasta tontista 895-7-1-31. Vuokrattavasta alueesta muodostetaan kiinteistöjärjestelyjen jälkeen pinta-alaltaan n.5 ha:n tontti.Kaupunginhallitus päättää, että Uudenkaupungin kaupunki luovuttaa kiinteistöllä 895-7-1-31, osoitteessa Telakkatie 5 sijaitsevan teollisuusrakennuksen ja kellarissa olevan muuntajan Yardia Oy:lle. Luovutettavan rakennuksen arvo on 1,4 M€.

Mielekiintoisuus sen kun jatkuu. Seuraavana on Vehmaalla käyty kiista ojituksesta. Asiaa on ensin käsitellyt Vehmaa 14 vuotta ja Vehmaan liityttyä Ukiin ympäristöasioissa Ukin ymplassa 6 vuotta. Asiasta on antanut päätöksensä myös Vaasan hallinto.oikeus. Nyt kh:lle esitetään lausuntoa apulaisoikeuskanslerille ettei asiaa ole tarpeettomasti viivytelty. Isntä joka ei ole ajoissa saanut oikeutta on käyttänyt lakimiestä joten kyllä hänelle on tarpeettomasti syntynyt melkoinen lasku. Näin kuitenkin oikeusvaltiossa ollaan sitä mieltä ettei olla viivytelty.

Pyhämaan Pookinsaareen Pookin majakkaa esittävät omistajat suojeltavaksi. Kaupunki puoltaa hienoa hanketta. Kiitos Sotkat ja Kaasinen. Autotehdas hakee lupaa toiminnan laajenemiselle. Veikkaan ettei kukaan vastusta. Sybimarin ympäristölupaan annettiin viime kokouksessa lausunto lisäksi päätettiin pyytää Vakka-Suomen Vedeltä lausunto nyt se on tullut ja merkitään tiedoksi.

Sosiaaliohjaajan virka esitetään perustettavaksi.Tämä sisätyy valtuuston hyväksymään pakettiin. Muut asiat onkin läpihuutojuttuja. Onneksi presidentinvaalit ovat vielä tässä kuussa, vaalilautakuntia on korjailtu jo kuukausia. Niin tässäkin kokouksessa.