Hallitus aloitti kokouksen jo klo 16.00. Viimeksi talousarvio oli jäänyt kesken ja tiedettiin sen vievän vielä paljon aikaa. Viranhaltija päätöksissä oli vuosittainen Nuorkauppakamarin Itsenäisyyspäivän vastaanotto jonka kuluista Uki maksaa puolet eli n. 3500€.

Muut asiat olivat pääasiassa viimeksi palautettuja. Niihin oli tehty täsmennyksiä. Vahterusringin vuokra maksetaan kokonaan vuokra-ajalta, n. 1,5 v, sopimuksen allekirjoitus päivänä. Vilissalon kaavan 1:stä korttelista on valitettu ja näiden osalta kaava on jäänyt vahvistumatta. Korttelissa on 4 tonttia joista 2:n vuokra-aika päättyy vuoden lopussa. Tontin omistajat ovat luvanneet ostaa tontit kaavan vahvistuttuua. Näiden vuokra-aikaa jatketaan enintään vuoden 2017 loppuun ja vuokra korotetaan nykyisestä 0,15 €/m2  0,24 €/m2.

Talousarvio saatiin käsiteltyä loppuun. Talousarvio sisältää nyt uimahallin ja Viikaisten peruskorjaukset. Hintaa ei ole vielä tiedossa. Sen selvittyä pitää huolella harkita lainankanto kykymme nyt ja mahdollisen korkopolitiikan muutoksessa. Talousarvio tasapainotettiin esh:n määrärahaa pienentämällä ja ottamalla sipasta rahaa pois. Esh:n määrärahan karsimisella ei ole käytännössä mitään merkitystä. Esh laskuttaa mitä laskuttaa ja me maksamme. on talousarviossa riittävästi rahaa tahi ei.  Kouluissa raha on säästettävä. Siellä ei ole venyviä ja vanuvia rahoja. Sinikantisia vihkoja ostetaan taas ensi vuonna vähemmän.