Seuraavassa valtuuston kokouksessa on käsittelyssä vanhustenhuollon palvelurakenne vuosiksi 2012-2015.  Valtuusto päätti joulukuussa, että selvitys on tehtävä maaliskuun kokoukseen. Nyt se siis myöhästyy 2 päivää. Asiaa on valmisteltu huolella ja monipuolisesti. Esityksiä toimenpiteille ei suoraan ole, vaan vaihtoehtoja.
Ennusteen mukaan eläkeikäisten määrä tulee kasvamaan vuoden 2011 lopun 392:sta vuoteen 2014 loppuun mennessä 465:n.

Samana ajankohtana kotona tai tavallisessa palveluasumisessa asui 1365 ja sen määrä aiotaan kasvattaa n. 1550:n. Palvelurakennevaihtoehtoja on esitetty 4. Mikäli vanhustyö resursoidaan niin ettei jonoja synny, tarvitsemme rahaa lisää 4:ssä vuodessa n. 1,8 milj/€.  Muissa esitetyissä vaihtoehdoissa jonoa syntyy joko kotiin tai erikoissairaanhoitoon ja perusterveydenhoitoon. Nämä 2 jälkimmäistä ovat kalliita vaihtoehtoja ja eka vaihtoehto vanhusten laiminlyöntiä.

Yksityiset yritykset ovat kovasti tarjoamassa palvelujaan kaupungille. Ennen kuin näihin lähdetään pitää kyllä tarkkaan laskea saavutammeko kokonaisuudessaan säästöä ja mikä tulee olemaan hoidon laatu. Selvityksessä on laskettu mitä säästämme, jos suljetaan Merituulikoti, Matleena osasto ja Kalannin vanhainkoti. Tämä on laskettu vain mitä säästää vanhustyö. Seurauksia muille sektoreille ei ole selvitetty.

Palvelurakenteesta päättäminen on vakava asia. Se tulee päättämään toimintamme pitkälle tulevaisuuteen, myös suunnitelmakauden ulkopuolelle.