Kokous kesti niin myöhään, että kerron vain muutaman tärkeimmän päätöksen. Huomenna tarkemmin. Nyt on sitten huomenna.

Lyökin laituri asia otettiin ensimmäisenä käsittelyyn. Paikalla olivat asiaa esittelemässä  ympäristönsuojelupäällikkö Puottula ja ymp. siht. Anttila. Lopputulema oli ettei kh:lla ole toimivaltaa asiassa. Kyllä se harmittaa. Normaaliin ajattelutapaan asian eteneminen  ei kyllä mahdu. KHO on tehnyt päätöksen jota laituriyhdistys ei ole noudattanut, silti viranomaiset levittelevät käsiään. Ei silti, ei hovioikeuden eilinen päätös Liedon raharyöstöstäkään päähän mahdu.

Sitten palattiin listaan ja edettiin hetken ilman pitkällisiä keskusteluja.  ja päästiin tontin varaamiseen  Kerpatek OY:lle. Monien vaiheiden jälkeen hyväksyttiin esitykseen 2 muutosta. Neuvottelutaukokin pidettiin. Varaus aika pidennettiin 9 kk:sta 2 vuoteen. Lisäksi ulkoilureitin linjauksesta sopivat varaaja ja nuoriso- ja liikunta ltk yhdessä.

Terveyskeskusten sivutoimipisteiden sulkemisen sos. ja terv. ltk:n päätös merkittiin tiedoksi. Asia päätetään normaalisti talousarviossa 14.12. valtuustossa. Ltk päätti sivupisteiden jatkamisesta, mutta ei osoittanut toimintaan rahaa.  Asiaan on pakko palata. Joko tehdään päätös sulkemisesta tai otetaan rahat hallintokeskuksen muista rahoista. Tosin sekin esitys voidaan tehdä, että annetaan lisää rahaa ilman esitystä rahoituksesta. Näin yleensä valtuustossa toimitaan.

Nimettiin työryhmä kehittämään Vakka-Suomen Sairaalan ja terveyskeskuksen yhteistyöstä. Työksi määriteltiin yhteistyön kehittäminen. Mahdollinen yhdistäminen poistettiin työstä.

Novidan taseesta keskusteltiin pitkään. Muutoksia ei tehty. Ihmetystä herättää miten vaikeaa on ymmärtää, että Novidan kiinteistöt ovat kaupungin omaisuutta.  Niin se on ollut jonkinverran blogeissakin. Sisäisistä vuokrista jaksetaan puhua vaikka niiden korjaus on ollut pitkään vireillä, jo ennen blogi keskustelua. Asia vaatii oman aikansa ja ei voi olla niitä kiireisempiä kohteita. Eihän sillä ole mitään vaikutusta kaupungin talouteen.

Sitten mentiin useita asioita ilman keskustelua ja päästtiin puhepalvelujen hankintaan. En kerro siitä tarkemmin. Asian käsittely on luettavissa Ugin Uutisista. Päätös oli äänin 7-3, odotetaan markkinaoikeuden päätöstä ja sitten mietitään jatko.

Kansanäänestystä kouluverkosta ei esitetä suoritettavaksi äänin 8-3.  Valtuusto päättää. Lain mukaan äänestykseen menee aikaa kireälläkin aikataululla n. 3 kk. ja maksanee n. 50000€. Vähäisellä keskustelulla sivutettiin aloitteet. PC.n käyttö kh:n kokouksissa tulee esille seuraavassa kokouksessa. Keskustelusta päätellen ei tule käyttöön. Kalannin kaava on edennyt näyttö kuntoon. Kalannissa järjestetään esittely.

Listan asioiden päätyttyä kj kertoi elinkeinotoimen määräraha ylityksistä. Asia ei ollut listalla eikä sitä sinne myöskään esitetty,. Kh:n kokoukset eivät ole julkisia ainoastaan pöytäkirja on julkinen. Tämä asia ei sinne tule, joten en voi kertoa päätöksestä. Keskustelu on aina salainen.