Viranhaltija päätöksistä päätettiin ottaa kj:n päättämä yhteistoiminta sopimus kh:n päätettäväksi ja samalla se päätettiin käsitellä teatterin avustuksen yhteydessä. Keskulteltiin yhteistoiminta sopimuksen 12 000€ yhdistämisestä avustukseen 35 000€. Näin se tulisi selkeästi yhteen summaan kuten Korihaiden ja Crusellin sopimukset. Asia siirrettiin uuden yhteistoiminta sopimuksen tekoa varten. Jatkossa lautakunta antaa tästä lausunnon ja kh päättää. Crusellin 35 000€ ja Korihaiden 32 000€ yhteistoiminta sopimukset hyväksyttiin. Kaikkia sopimukset ovat 2 vuotisia, mutta niitä tarkastellaan vuosittain.

Vesihuoltopäällikön viran haastateltaviin lisättiin Havansi ja Smolander. Haastateltavien valinnan suorittavat myös haastattelut lisättynä Mauri Kontulla. Valtuuston kooksi esitetään valtuustolle entinen 43. Muun organisaation muutos siirrettiin. Valtuustoryhmien pj:t kokoontuvat miettimään asiaa.

Kaupunginarkkitehdin virasta pidättämiseksi kj esitti, että hän saa jatkaa virassaan. Runola pidätti viralta pidättämistä käräjäoikeuden päätökseen asti, Lasse Virtanen kannatti. Esitin hänen siirtämistään muihin tehtäviin käräjäoikeuden päätökseen asti. Kannatus esitykselleni tuli keskustelun päätyttyä joten sitä ei hyväksytty. Suoritetussa äänestyksessä Runolan esitys voitti kj:n esityksen 7-4. Kj:n esitystä kannattivat demarit, muut kj:n esitystä. Demarit jättivät eriävän mielipiteen.

Muut kj:n esitykset hyväksyttiin sellaisinaan.