Alla kopio US:n uutisesta.

Koulut saa sulkea

Hallinto-oikeus hylkäsi toimenpidekiellon

Uudenkaupungin Sanomat 25.2 2010 14:21:49

Turun hallinto-oikeus on antanut välipäätöksen Uudenkaupungin kaupungin kouluverkon supistamista koskevassa asiassa.

Hallinto-oikeus ei myönnä valittajien hakemaa täytäntöönpanokieltoa, vaan hylkää hakemuksen siltä osalta. Varsinaiseen valitukseen, kouluverkkopäätöksen kumoamiseen, hallinto-oikeus antaa päätöksen erikseen myöhemmin.

Ratkaisun perusteluissa hallinto-oikeus toteaa, että kunnan toimielimen päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman. Täytäntöönpanoon ei kuitenkaan saa ryhtyä, jos valitus käy sen johdosta hyödyttömäksi.

Asian käsittelyn tässä vaiheessa ei ole ilmennyt seikkoja, joiden nojalla päätöksen täytäntöönpano olisi kiellettävä.

Käytännössä välipäätös tarkoittaa sitä, että viiden koulun sulkemisen valmistelua voidaan jatkaa ja koulut jopa sulkea elokuun alusta, vaikka hallinto-oikeus ei olisi päätöstään vielä antanutkaan.

Tähänkin päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Mauri Kontu ja 17 muuta valtuutettua valittivat kaupunginvaltuuston joulukuussa tekemästä päätöksestä sulkea Haapaniemen, Hallun, lahden, Pohjoiskulman ja Seikowin koulun ensi elokuusta alkaen. Päätökseen sisältyi myös kahden yhtenäiskoulun perustaminen sekä erillisiä toimenpiteitä Pyhämaan koulun ja Pohitullin musiikkiluokkien osalta.

 

Leena Huittinen