Esityslista on aika lyhyt kuivahko. Ekana asian on Lokalahden Saarelan ranta-asemakaavan esittäminen valtuuston hyväksyttäväksi. Seuraavaksi satamajohtajan viran täyttö osa-aikaisesti. Satama yhtiöitettiin ja satamajohtaja siirtyi yhtiön palvelukseen, kaupungille jäi satamaa koskevia viranomaistehtäviä. Esitetään, että näitä tehtäviä hoitamaan palkataan Esa Soini, työaika on 2 t/kk. ja palkka 100€/kk.

Sitten ohjeistetaan Energispuiston yhtiökokousedustajaa. Yhtiön hallituksesta ovat eronneet Mika Raula ja Vertekin tj. Pekka Patjas. Raula lähti Raumalle ja Patjas eläkkeelle. Vertekin tj:ksi on valittu Sami Massinen. Hänen valinnastaan hallitukseen vähintään keskustellaan sillä monesti on oltu sitä mieltä ettei yhtiön hallissa olevan vuokralaisen mukana olo yhtiön hallituksessa ole sopivaa.

Sitten on joitakin EU-vaaleihin liittyviä asioita. Seuraavaksi keskustellaan valtuuston asettaman säästö tavoitteen toteuttamistavoista. Virkamiesten esittämiä saamme kokouksessa. Ikävää keskustellakin asiasta joka jaetaan vasta kokouksessa.

Viimeinen varsinainen asia on Keskustan esittämä valtuuston kokouksen pito Pyhämaassa. Esitetään kesäkuun kokouksen pitoa Pyhämaassa ja tehtävän kiertoajelu siellä. Seuraavina vuosina vastaavat pidetään Lokalahdella ja Kalannissa. Tällainen kiertue tehtiin edellisellä valtuustokaudella. Nyt toivoisi pientä muutosta ohjelmaan. Silloin kiertueajeluilla oli opas kustakin taajamasta. Nämä kertoivat kuka missäkin talossa asuu. Minua ei ainakaan kiinnostanut pääosin vieraiden ihmisten asuinsijat.