Eikoissairaanhoitopiiri oli muutamia vuosia sitten vaikeuksissa sellaisten potilaiden kanssa, jotka eivät tarvinneet enää erikoissairaanhoitoa,  kunnilla ei ollut paikkoja mihin siirtää potilaat. Tässä kunnostautuivat erityisesti mm. Turku ja Uusikaupunki.

Nämä tarpeettomasti sairaaloissa makuutetut veivät paikkoja uusilta sisään otettavilta potilailta ja jonot kasvoivat. Päästäkseen näistä jonoista sairaanhoitopiiri otti käyttöön siirtoviivemaksun. Tämä tarkoitti sitä, että vrk senjälkeen, kun sairaala ilmoitti potilaan voitavan kotiuttaa, alkoi tuplamaksu ellei potilasta siirretty jonnekin muualle. 

Vuoden verran Uusikaupunki maksoi melkoisia maksuja, kunnes saimme hoitoketjun kuntoon ja pääsimme sakoista. Näin tapahtui muuallakin ja piiri poisti siirtoviivemaksun. Nyt on taas repsahdettu, erityisesti Turku. Tietääkseni Ugin hoitoketju toimii edelleen. Nyt talouden ollessa heikoilla on monenmoisia muutoksia suunniteltu. Olen monesti varoittanut, siirtoviivemaksu palaa elleivät kunnat hoida potilaitaan. 

Sairaanhoitopiiri on saamassa tarpeekseen tilanteesta. Sikaflunssa aiheuttaa yllättävää normaalin hoitotarpeen ylittävää erikoissairaanhoidon tarvetta eikä piiri oikein enää pysty hoitamaan lainmääräämää velvoitettaan.

Piiri onkin esittämässä sääntöönsä seuraavaa muutosta:

 

"Palvelujen hinnoittelun perustana on omakustannushinta, joka sisältää toiminnan välittömät ja välilliset kustannukset ja pääomakustannukset vähennettynä toimintaan kohdistuvilla potilasmaksu- ja toiminnan muilla tuloilla.

Hoidon porrastuksen sujuvuuden takaamiseksi voidaan yksikkökohtaisesti palvelun hinnoittelun perustaksi asettaa edellä tarkoitettu omakustannushinta enintään kaksinkertaisena valtuuston tarkemmin vahvistamien perusteiden mukaisesti. Omakustannushinnan ylittävää osuutta ei lueta mukaan 29 §:ssä tarkoitettuihin kalliin hoidon tasausjärjestelmässä huomioon otettaviin kustannuksiin."

 

 

Tämä tarkoittaa, että piiri voi ottaa nopeasti uudelleen käyttöön siirtoviivemaksun ellei kuntien hoitoketju toimi. Meidän pitää huolehtia siitä, että kuntoon saamamme hoitoketju toimii. Tämä on välttämätöntä ei vain taloudellisista vaan myös inhimillistä syistä.