Tänään kokoontunut hallitus oli yhden asian liike. Kokous teknisten asioiden lisäksi ei ollut muuta asiaa kuin soten säästöohjelma.

Niissäkään ei ollut kuin 1 asia josta oli erimielisyyttä. Sairaanhoitajan vastaanotolla käyminen saattaminen maksulliseksi. Keskiviikkona terveys ltk oli käsitellyt asiaa ja äänestyksen jälkeen 6-5 päättänyt, että maksua pitää alkaa perimään 8,70€. 5 oli sitä mieltä ettei maksua peritä lainkaa. Esitin samaa hallituksen kannaksi, kukaan ei kannattanut. Sen sijaan Anto esitti Vahteran kannattamana maksuksi 8,70€. Ruoranen esitti Korhosen kannattamana myös 8,70€, mutta maksua perittäväksi 3 kertaa vuodessa. Äänestysten jälkeen 6-5, tuli Ruorasen esitys kannaksi joka esitetään valtuustolle. 

Erikoissairaanhoidon säästöistä puuttuu vielä käytännön esitykset. Säästöiksi on luvattu Vakka-Suomeen 1 milj/€, josta U:kin osuus on 0,6 milj/€. Prosessi on organisoitu, asetettu aikataulu ja vastuuhenkilöt on nimetty. Säästökohteet tulevat olemaan psykiatria, operatiiviset alat, kardiologia, gastroentrologia, naisten taudit ja synnytykset, silmätaudit, neurologia, yhteispäivystys, tukipalvelut, hallintokeskus, siirtoviivepotilaat, täydennyskoulutus ja VSSHP:n organisaatio.

Perusterveydenhoidon säästöohjelma on pitemmällä. Sieltä on löytynyt 770 000€ ja tavoitteena on milli. Vanhustyössä kohteet ovat laitoshoidon vähentäminen, Sakunkulma ja Kompassi. Päivystyksen yhteyteen perustetaan 2 paikan seurantayksikkö. Tässä vrk hinta olisi 140€, kun se normaalisti on 265€. ESH:sta tehostetaan potilaiden ohjausta terveyskeskukseen. ESH:sta pyritään lähettämään potilaat 3:n vrk:n jälkeen terveyskeskukseen.

Lääkärien vastaanottoaikoja lisätään erilaisilla toimenpiteillä. Toimenpiteitä on monia, en lähde niitä luettelemaan. Äitiysneuvolat palvelut keskitetään U:kiin. Ortopediset kontrollit siirretään tk:on. Listautumismalli otetaan käyttöön. Lähihoitajien toimia muutetaan sairaanhoitajien toimiksi. Lääkärien potilaskohtaisia vastaanottoaikoja tarkennetaan. Laboratorio kustannuksia vähennetään ostamalla analyysilaite. Lääkärit päästetään virkavaille heidän niin halutessaan. Tilalle otetaan eurolääkäreitä jolloin palkka pienenee ja valtion maksama osuus kasvaa. Puhelu konsultaatioista aletaan periä maksu. Ei potilailta vaan silloin, kun konsultoidaa muiden kuntien lääkäreitä.

Tässä melkein otsikko tasolla säästöjä.

 

http://uusikaupunki.fi/poytakirjat.html