Nyt on listalla Haapaniemen koulun läheisyydestä tontin myynti ja jopa ilman Javan tausta vaikutusta. Liekkö hän sitten vaikuttanut siihen, että aiemmin esittelijän myönteinen kanta on nyt kielteinen. Esitetään kaupan siirtoa, kunnes kouluverkko selvitys on tehty. Niinkuin ne nyt olisivat toisiinsa sidottuja.

Ugin strategia alkaa olla valmis valtuuston päätettäväksi.  Alkuvuoden talouden toteutuminen esitellään.

Pyhämaahan esitetään yhteistyötä kaupungin ja Finndomo Rakennus OY:n kanssa asuntojen rakentamiseksi. Asunnot olisivat vuokra-asuntoja, jotka olisi myöhemmin mahdollista lunastaa omiksi. Kaupungin osuus perustettavasta yhtiöstä olisi 72,4% ja Findomo Rakennus Oy:n 27,6%. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 1475000€. Hanke rahoitettaisiin lainalla, jonka takaisi Ugin kaupunki. Kaupunki rakentaisi alueen kunnallistekniikan. Asuntoja tulisi 3 pinta-alaltaan 81,5m2 ja 4 joiden koko olisi 117,5m2.

Toimenpideohjelman valmistelutyöryhmä on saanut valmiiksi selvitysten aikataulun ja se on seuraavassa valtuuston kokouksessa päätettävissä mikäli kh esityksen hyväksyy.  Selvitykset ja aikataulu on seuraava.

Kouluverkkoselvitys syksy 2009.

Tukipalvelut ja niiden tuottamistavat 6/2010

Kansanterveystyön järjestelyt 12/2009

Vanhustenhoidon vuoteen 2015 ulottuva suunnitelma 8/2009

Kaatopaikan ja varikon selvitys 12/2009

Psykologi-, kuraattori ja muiden vastaavien palvelujen yhdistäminen 8/2009

Päivähoito selvitys 12/2009

Ostopalveluselvitys 6/2010

Kaupungin henkilöstöryhmien kanssa neuvoteltiin kevään ja syksyn palkankorotusten siirtämisestä ensi kevääseen, jolloin ne olisi maksettu taannehtivasti TES-sopimusten mukaisesti. Järjestöt ovat vastanneet kielteisesti. Kj neuvottelee vielä plm:ten kanssa. Tämä toimenpide siirtäisi tämän vuoden menoja ensi kevääseen 360000€ ja antaisi aikaa etsiä ja toteuttaa harkitusti rakenteellisia muutoksia.