Voi hemmetti. Kirjoitin pitkän alustuksen ja se ei tallentunutkaan. Kopioin alustuksen ja sekin on hävinnyt jonnekin. Nyt pitää tehdä niinkuin olen monesti päättänyt, näin käydessä. Kirjoitan ensin wordiin.

Kokouksesta oli odotettavissa pitkä ja siksi aloitettiin jo klo 16.00. Vähillä puheilla edettiin sote-johtajan valintaan. Aika lyhyt keskustelu käytiin ennen äänestyksiä. Pääasiassa todistettiin oman ehdokkaan puolesta. Minä kerroin sanoin olevani ymmärrystä vailla saamastani tukkapöllystä erään ehdokkaan palkkavaatimuksen julkistamiseni suhteen. Mielestäni tämä olisi ollut lehdistötilaisuudessa kerrottava. Sitä ei kerrottu valtuustossakaan. Joten periaatteessa valtuutetut tekivät päätöksensä ilman näin oleellista tietoa. Läpinäkyvyyttä hyvät virkamiehet ja luottamusmiehet. Äänestyksessä sote-johtajaksi valittiin Sari Rantanen äänin 31-12 ja varalle Jutta Merilahti äänin 28-15.

Tiedoksi merkittiin perhepäivähoitajien kuukausipalkkaan siirtyminen. Talousarvion yhteydessä asiaan palattiin ja äänestyksen 23-20 tuloksena palkkaukseen siirrytään 1.3. Terveystalon myyntiä Haverinen esitti palautettavaksi Timo Järvisen kannattamana. Esitys voitti 25-18.

Terveyskeskussopimuksen irtisanomisesta keskusteltiin pitkään, tehtiin kompromissiesitys ja viimein äänestettiin. Viimein oltiin yksimielisyyden partaalla ja pj kysyi pitääkö äänestää? Haverinen sanoi, että pitää. Äänestyksessä vuoden lisäaika voitti hallituksen esityksen sopimuksen irtisanomisesta vuoden vaihteessa äänin 42-1.

Kotihoidon taukotiloista keskusteltiin myös ja esitys palautettiin uuteen valmisteluun äänin 23-20.

Talousarvio alkoi ryhmäpuheenvuoroilla. Poikkeuksellisesti kaikki eivät kerranneetkaan talousarvion lukuja ja 2. toinen maailmansotakin jäi vähälle käsittelylle. Haverinen esitti talousarvion uuteen valmisteluun. Häntä ei kannatettu.

 Pitkään keskusteltiin Jukka Järvisen esityksestä vero%:n nostosta tulevan rahan käyttäminen säästöjen vähentämiseen. Lopulta esitys voitti 25-18. Taloussuunnitelmaan Nevavuori esitti vuoden 2015 aiottua 0,25%:n verojen korotusta siirrettäväksi. Häntä ei kannatettu.

Vanhustenhoidon laitospaikkojen ostoon oli esitetty 144 000€:n vähennystä.  Raha palautettiin. Kannattaa muistaa seuraavaksi keskusteltaessa ostopalvelujen kasvusta puhuttaessa, tämän olleen valtuuston yksimielinen kanta. Vanhuksia on jonossa 14. Pyhämaan koulu säilyy 3-opettajaisena äänin 41-2.

Investoinneissa Reijonsaaren esitys Seikowin päiväkodin korjauksesta hävisi äänin 22-21. Katuvaloista taas oli jyrkkiä mielipiteitä. Kaikki puheet uusimistarpeesta ovat soopaa monen valtuutetun mielestä. Puheet kiertävät linjalla, led tulee, oletko valmis? En ymmärrä takertumista lediin. Monimetallilamput ovat kilpailukykyiset selvityksen mukaan pitkälle tulevaisuuteen. Miksi ihmeessä nämä pitäisi vaihtaa lediin? Ei kaupungin muutakaan tekniikkaa vaihdeta aina tekniikan viimeiseen huutoon. Järjen käyttö on sallittua, tosin katuvalojen ollessa kyseessä se näyttää olevan ehdottomasti kiellettyä vain ledin odottelu on sallittua. Esitin hallituksessa tehtäväksi 2:lla asiantuntijalla selvitys siitä mikä on asiantuntijoiden mielipide. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Sitä ei ollut tehty. Nyt valtuusto päätti teettää selvityksen. Maallikoiden viisauteen ei kannata luottaa. Tosin aika tullee hoitamaan ongelman. Hallituksessa Mika Raula sanoi katuvalojen tulevan osittain pimenemään 2016 ja asian selvenevän googlettamalla Aalto yliopiston asiaa koskevan tutkimuksen.  Monissa tämä lausumani herätti hilpeyttä. He tuntevat asian paremmin kuin yliopiston tutkijat. Katuvalo määrärahaa vähennettiin tällä kertaa 300 000€. Joko on riittävän takapainoinen?

Siinä se ja riisipuuroakin syötiin. Hyvää oli. Seuraavaksi ilmeisesti kokoonnutaan Pyhämaalla. 40-vuotta sitten Pyhämaa liitettiin ja tätä herkkua halutaan juhlia.