Kunnallisen luottamushenkilön toimiala on erittäin monipuolinen käsittäen lähes kaikki elämän alat. Kaavoitus on yksi tärkeistä. Tosin luottamusmies saa siitä kokemusta hajanaisesti asiaan sisälle pääsy on hajanaista. Minulla on ollut onni olla edesmenneessä Seutukaavaliiton hallituksessa 8 vuotta ja vielä saman verran sen rantakaavajaoksessa. Seutukaavaliitto ja Maakuntaliito yhdistettiin 1993 ja seutukaava muutti silloin nimensä maakuntakaavaksi.

Kaavoitus on alueiden käytön ja rakentamisen sääntelyä. Kaavoitus jakaantuu 3:n portaaseen. Maakuntakava, yleiskaava ja asemakaava. Maakuntakaava on yleispiirteinen suunnitelma jolla osoitetaan valtakunnallisesti, maakunnallisesti ja paikallisesti maankäyttö. Kaava voidaan tehdä myös irrallisena yhtä maankäyttöä koskevana vaihekaavoina. Ukista on viimeksi tehty kaava tuulivoimasta. Maakuntakaava ohjaa yleis- ja asemakaavoitusta.

Seuraava porras on yleiskaava. Se on kunnan koko maantieteellisen alueen käyttöä ohjaava suunnitelma. Kaavoitettavat alueet voidaan myös jättää ennalleen tai osoitetaan yleisesti alueen käyttö kuten asuinalueet, teollisuuaalueet jne. Tästä mielestäni pitää pitää tiukasti kiinni. Minusta on yhteiskunnan rikos asukkaita kohtaan muuttaa asuinalue teollisuusalueeksi johon tulee vilkas tai haiseva teollisuuslaitos Tai päinvastoin kuten nyt on Ukissa menossa jo 3:n kerran tekeillä kaavamuutos. Kalasataman viereen kaavaillaa asuntoaluetta. Anna mun kaikki kestää. Tämän jälkeen tulee asemakaava. Kaikissa kunnissa ei ole asemakaavaa eikä taida missään olla koko kunnan aluetta kattavaa asemakaavaa. Näillä alueilla rakentamista ohjaa yleiskaava.

Sitten päästäänkin asemakaavaan. Se on kaavoista vahvin. Yleensä se tehdään vain taajamiin. Nämä ovat osa asemakaavoja. Rakennuslaissa annetaan asemakaavalle seuraava määräys kaava on laadittava, että luodaan edellytys terveelliselle, turvalliselle ja viihtyisälle ympäristölle lisäksi on luotava myös edellytykset palvelujen saatavuudelle ja liikenteelle. Tässä sitä on kovia tavoitteita. Ikävää on usein tapahtuva kaavan tekeminen rakentajan tai yrittäjän toiveiden mukaan. Ilman muuta nämäkin tahot on huomioitava, mutta nämä eivät saisi muodostua määrääviksi. Maanomistajat on huomioitava ja voimassa oleva kaava ennen muutoksia. Suomen laissa on monenmoisia konnankoukkuja jo riittävästi  näiden tahojen turmioksi. Viimeksi on tullut esille tontin omistajan velvollisuus maksaa tontilla mahdollisesti suoritettavat arkeologiset kaivaukset. Totta kai on turvattava muinaiset muistot, mutta taoudellinen velvollisuus pitäisi olla yhteiskunnalla.