Ekana varsinaisena asiana on 4:n määrä-aikaisen lastenhoitajan tehtävän määrä-aikainen täyttäminen. Edelleen esitetään täytettäväksi. Sitten lausutaan Maakuntaliiton liikennestrategiasta vuoteen 2035.

Seuraavana on melkoinen juttu Mauno Vannas säätiön ja kaupungin välinen sopimus kaupunginlahden reunan korjaamisesta. Säätiö antaa työhon 2 milj/€, mikäli kaupunki käyttää taloussuunnitelmassa varatut 735 000€ työhön. Korjaus on ajoitettu 3 vuodelle ja tehdään ns. ranskalaisena työnä eli tehdään niin paljon kuin rahaa riittää. Liikkeelle lähdetään Sorvakon sillalta itään ja kierretään pohjukkaa lahden perältä. Työt on tarkpoitus käynnistää jo 1.9.

Sitten on vastine avi:lle Timo Saarion kanteluun tuulimyllyistä.Hallintosäännön delegointia jatketaan henkilöstöpäätösten osalta. Tuija Suominen on jättänyt oikaisuvaatimuksen siitä ettei kh:lla ole oikeutta hänen irtisanomiseensa. Samasta asiasta on myös Selkäyhdistys jättänyt oikaisuvaatimuksen. Jari Valkonen on esittänyt oikaisuvaatimuksen kaikkien johtotason henkilöiden irtisanomisista.