Alku byrokratian jälkeenpäästään viimeksi palautettuun opetussuunitelman tekoon. Suunnitelma olisi teetetty muiden Vakka-Suomen kuntien kanssa ja sovitun kustannustenjaon mukaan Uki olisi maksanut suurimman osan. Viimeksi asia palautettin sillä evästyksellä, että kustannukset jaetaan puolet tasajaolla ja loput oppilasmäärien suhteessa. Nyt on neuvoteltu uusi sopimus ja muut ovat hyväksyneet Ukin esityksen.

Sitten on selviä juttuja, perussopimusten muutoksia jne. Satama OY:n johtukunta valitaan ja todennäköisesti muutoksia tulee. Henkilöstöpalvelut on organisoitu uudelleen ja esitetään 3:lle henkilölle vastuiden kasvamisesta 200-400€/kk palkkaa lisää. Sitten pari selvää juttua eläköityneen henkilön viran täyttö ja viraston kesälomat ja kiinnipitäminen.

Seuraavaksi ehkä äänestetään Timo Järvisen oikaisuvaatimuksesta Sorvakon asemakaavan muuttamisesta ja alueen varaamisesta Kaarina Yrityspalvelut OY:lle. On väitetty Järvisen olevan ilman muuta väärässä, mutta asiaan on monia lähestymistapoja eivätkä laintulkinnat ole koskaan yksioikoisia.

Seuraavaksi on moneen kertaan käsitelty joustavien työvourojen hyväksyminen. Nyt asian myönteisestä suhtautumisesta on tehty 484:n kaupungilaisen toimesta aloite joustavuuden hyväksymisestä. Aloite esitetään yksioikoisesti hylättäväksi, edes aloitetta ei ole jaettu kh:n luettavaksi.

Seuraavaksi Jari Valkosen aloite töiden ulkoistamisesta. Tässä on katsottu tarpeelliseksi kh:n tietävän aloitteen sisällön. Tosin tämäkin esitetään hylkyyn.

Lisäasia: Psykiatrisen sairaalan vuosia tyhjänä olleen keittiö tilan, 546 m2, kaupunki vuokraa ESH:lta ja vuokraa sen perustettavalle osuuskunnalle. Osuuskunnan jäsenet tekevät siitä koekeittiön joka alkaa kehittää jalostettuja elintarvikkeita paikkakunnan tuotteista ja tuotteita aletaan tiloista myydä.

Joustavien työvuorojen aloitteeseeseen asiakohtaan on tullut liite jossa on aloite.