Kokouksen alun juoksevissa asioissa ei näytä olevan mitään ihmeellistä. Viime valtuuston päätökset laitetaan täytäntöön 1 lukuunottamatta. Asemakaavan muutoksesta Sorvakossa on valitettu.

Seuraavaksikin pysytellään tois pual lahti. Päätetään tontin vuokrausehdot Telmarinille. Seuraavaksi onkin kova juttu. Munaistenmetsän kaatopaikka-alueen ja toiminnan myynti. Asia viedään valtuuston päätettäväksi. On seuraavassa valtuustossa pohdittavaa, jos se ehtii sinne. Iso asia näin yht'äkkiä päätettäväksi. En ole kuullut edes asiaa valmisteltavan ja nyt pitäisi päättää myydäänkö? Onkohan valmisteltu perusteellisesti laskelmineen päivineen? Tuleeko kaupunkilaisille kalliiksi vai edulliseksi? Siinäpä pohdittavaa.

Laitilan kanssa on ollut erimielisyyttä Kustaviin rakennettavasta jäteputkesta. erimielisyyttä selvittämään esitetään perustettavaksi työryhmä. Kunnallisten ilmoitusten julkaisusta on ollut turhan isot menot. Asiasta on aiemmin keskusteltu ja nyt se tulee päätettäväksi. Esim. valtuuston esityslistaa aniharva kunta julkaisee. Ilmoitetaan ainoastaan kokouksen aika ja paikka. Maailma on muuttunut. Esim. netistä näkee listat perusteluineen ja päätösehdotuksineen.

Seuraavana ovat erityistoimet tänä keväänä ammattikoulusta valmistuvien työllistämiseksi. Sitten tekemäni aloite Lokalahden kauppapalvelujen parantamiseksi. Listassa ei ole päätösesitystä vaan se esitellään kokouksessa. Tämä on poikkeuksellista joten saattaa olla, että jotain on edettykin eikä päätösesitys olisi tavanomainen. Aloite katsotaan käsitellyksi. Sitten on vielä lopun rutiinit.