Hallituksen kokous venyi pitkälle, melkein yöhön. Kokouksen aluksi Marika Lanne ja Sanna Maula kertoivat alustavasti Kuntamaiseman selvityksestä. Asia tulee vielä päätettäväksi. Kristiina Salo kertoi Loura yhteistyöstä. Näissä meno aikaa jo 1,5 tuntia.

Eka varvinainen asia oli tuulivoimakaavavaihekaava. Se on ollut nähtävillä ja nyt oli lausunnon aika. Kaavassa osoitetaan mylly paikat vähintään 10:n myllyn parville. U:kin alueelle esitetään 1:tä aluetta, Vehmaan ja U:kin rajaseudulle. Lisäksi on 1 kohdemerkintä auto- ja soijatehtaan alueelle 3-5 voimalaa varten. Runola esitti ettei myllyjä saa rakentaa 1,5 km lähemmäksi asuntoja ja johtokadut pitäisi merkitä kaavaan. Nummi, joka oli kaavan hyväksynyt maakuntavaltuustossa, kannatti. Tässä ei kysytty ehtoja rakentamiseen vaan lausuntoja alueista. Mieleeni tulikin Jorma Eton runo "Suomalainen". Äänestyksessä esitys hylättiin äänin 9-2.

Lausunto Varsinais-Suomen matkailuohjelmaan hyväksyttiin. Maalikylissä tehdyssä ohjelmassa mainitaan U:ki 1:n kerran. Virkojen ja toimien osalta hyväksyttiin sosiaalityöntekijän virka ja Merituulikodin toimet täytettäviksi. Kalannin palvelukeskuksen toimet siirrtettiin.

Valtuuston joulukuun kokousta aikaistettiin päivällä. Lautamiesten ja uskottujen miesten valintaa esitetään valtuustolle. Palkkojen korotukset valtakunnallisten sopimusten mukaan hyväksyttiin.


Puutalo ry:n yhteistyösopimuksesta keskustelutti pitkään. Asia siirrettiin ja hankitaan yhdistyksen tilinpäätös, toimintakertomus ja talousarvio yhdistykseltä.

Seuraavia henkilöitä päätettiin esittää yhtiöiden hallituksiin; Sorvakko ja Vuokratalot; jäsenet Mauri Pietilä, Henna Jokinen, Juha Nevavuori, Eija Maikola varalle Mauri Rosten, Kari Nurminen, Anne Kuusisto, Maj-Britt Varpe.

Kulhankari ja Käätyjärvi; jäsenet Raimo Nieminen, Hanni Heikkilä, Kari Vainio, varalle Antti Haapavuori.

Sannonhalli: Mauri Rosten ja Birgitta Runola. Satamanportti: Antti Haapavuori ja Maij-Britt Varpe. Energiapuisto: Harto Forss ja Eija Maikola. Pyhämaan Pientalot: Veera Kaitanen ja Mika Sjöblom. Panimokiinteistöt: Antti Haapavuori ja Veijo Nummi. Yardia: Jouko Antola varalle Mauri Kontu.

Kunnallis- ja kiinteistöveron maksuista vapautusanomusten käsittely on siirtymässä kunnilta valtiolle. Toisen näistä kunta voi halutessaan pitää itsellään. Päätettiin pitää kiinteistöverovapautus pitää U:kin hallussa. Näitä hakemuksia on ollut 1-2 vuodessa.

Seuraavaksi päätettiin tämän vuoden talousarvio ja taloussuunnitelma vuosiksi 2013-2015. Jos valtuusto suo niin meillä on lainvoiman talousarvio huhtikuussa. Linee tämän kulmakunnan rekortti. 2 äänestystä käytiin.Suunnittelija tekniselle puolelle hylättiin äänin 6-5. Kontu esitti Nummen kannattamana hallituksen aloittavan lisäsäästöjen valmistelun, jotka toteutetaan vielä tänä vuonna. Esitys voitti äänin 8-3. Vaatimaton mielipiteeni on, että tosiasiassa päätettiin henkilöstönlomautus vielä tämän vuoden aikana. Näin se on näreet.

Ylimääräisenä asiana oli Munaistenmetsän kaatopaikan vakuuden asettaminen. Kauppakirjassa sovittiin ympäristöluvan mukaisen U:kin maksaman vakuuden olevan voimassa kunnes ympäristölupa siirtyy L&T:lle, samoin sovittiin jo käytöstä poistetun alueen ja U:kin omistuksessa säilyvän alueen osalta, vakuuden säilyvän U:kin kontolla. ELY keskus ei hyväksynyt sopimusta vaan vaati L&T:n antamaan vakuuden omistukseensa siirtyvän alueen osalta. Vakuus siirretään L&T:lle ja U:kin antaa yhtiölle vakuuden (pankkitakauksen) siksi aikaa, että L&T saa ympäristöluvan omiin nimiinsä.

Sitten oli vielä tiedoksi annettavia juttuja ja pari asiaa jotka eivät vielä ole julkisia. Tulevat kyllä pian julkisiksi.