Näyttää tulleen tavaksi hallitusten kokousten venyminen hyvinkin pitkiksi. Ei kylläkään turhan takia. Varsin merkittäviä asioita käsiteltiin ja kaiken lisäksi yksimielisesti.

Viranhaltija päätöksistä otettiin hammaslääkärien palkkaus 1.12.2010 alkaen kh:n päätettäväksi. Asia siirrettiin seuraavaan kokoukseen sillä kokouksessa ei ollut tietoa mitä on päätetty. Novidan ja Loimaan välinen perussopimus hyväksyttiin esitettäväksi valtuustolle. Novida saa sopimuksessa aika itsenäisen roolin. Velvollisuus on tulla omillaan toimeen. Niin se oli Uginkin alaisuudessa.

Lastensuojelun kehittämisuunnitelma Vakka-Suomeen hyväksyttiin esitettäväksi valtuustolle. Sovittiin, että valtuustossa esitetään Ugille tehtäväksi oma toimintasuunnitelma päivitettynä.

TeliaSoneran markkinaoikeudelle jättämään hakemukseen annettiin vastine, jossa vaaditaan hakemuksen hylkäämistä ja TeliaSoneraa korvaamaan kaupungin kulut..

Perusteluna, kaupungilla on ollut perusteltu syy keskeyttää hankintamenettely todellisen tapahtuneen menettelyvirheen ja todellisen epäillyn menettelyvirheen johdosta. Keskeytyspäätös ei syrji Soneraa. Syrjimättömyys on vielä varmistettu muun muassa muuttamalla uuden kilpailutuksen kohdetta. Vastine oli yksimielinen. Alla linkki vastineeseen.

http://uki.fi/ptk/dynastia/kokous/20091645-10-6628.PDF

Peruskouluverkko uudistus palautettiin viime valtuustossa lisäselvityksiä varten. Selvityksen on laatinut työryhmä, jota ilmeisesti Java blogissaan paheksui. Selvitys on lähes 40 sivuinen, perusteellinen ja toimikunnan jäsenten monipuolisuudesta huolimatta yksimielisesti hyväksytty. Joten voisi kuvitella valtuutettujen olevan tyytyväisiä, että kysymykset selvitetään kunnolla. Yksimielisesti päätettiin toimittaa selvitys valtuuston tietoon. Alla linkki selvitykseen.

http://uki.fi/ptk/dynastia/kokous/20091645-13-6629.PDF

Veneveistämön tontista puhuttiin. Ei otettu listalle eikä mitään näin ollen myöskään päätetty. Lisätietoa tuli minulle ainakin se, että alueen kaavoitus aloitetaan ensi vuoden alussa ja työ kestää n. 0,5-1 vuotta.