Eilisilta meni Ugin Veden ja historian merkeissä. Molemmat kaupunkilaisia puhuttavia asioita.

 Vesi päätti korottaa taksojaan 1.1.2010 alkaen, Puhtaan veden hinnaksi tuli 1,50€ ja jäteveden 2,34€. Perusmaksuihin ei tule korotusta. Vertailussa olemme Vakka-Suomen halvin, reilusti. Ylitämme hieman maan keski-arvon, ehkä siitä syystä, että otamme vetemme pintavesi lähteestä, jonka puhdistaminen tulee selvästi kalliimmaksi kuin maansisästä otettavan veden.

Kustavi-Lokalahti-Ugi siirtoviemäri on edennyt niin pitkälle, että tiedot alkavat olla valmiit ja urakkatarjouspyynnöt lähetetään pikapuoliin. Kustannusarvio on 3,3 milj/€, josta Ugin osuus 1,4 milj/€. Putken pituus on 39 km, josta vesistöä 11 km. Työn on arvioitu alkavan 1.2.2010 ja olevan valmis 31.8.2011. Jälleen luontopuhdistuu. Matkan varrelle tulee mahdollisuus muodostaa osuuskuntia ja saada jätevedet hyvään puhdistamoon. Lokalahden puhdistamon käyttö päättyy, siitäkin tulee rahallista säästöä.  Lokalahden puhdistamo on täyttänyt lupaehdot, mutta ei sen puhdistusteho niin hyvä ole kuin Ugin. Puhdistetut vedet ovat osin laskeneet Ahmasveteen. 

Historia tmk:in kokoontui eilen. Ugin historian kirjoittaminen käynnistyi harvinaisella tavalla, kaikki valtuutetut allekirjoittivat aloitteen, jossa esitettiin historin kirjoittamista. Aiemmin on valmistunut 5 osaa, jotka päättyvät -60 luvun loppuun. Nyt jatketaan siitä nykypäivään. Eilen käytiin läpi valmistelua ja valmisteltiin lisää. Historian kirjoittajan Petri Lavosen kanssa. Historian aikataulu on seuraava: Tämä vuosi kootaan ja tutustutaan aineistoon, tehdään haastatteluja jne. Uskomattoman iso työ tämä historia on. Ensi vuonna tuotetaan tekstiä -80 luvun loppuun. Tämä jakso on tärkein historiassa. 2011 saadaan teksti valmiiksi kevääseen mennessä ja aloitetaan graaffinen työ. Painovalmis kirjan pitäisi olla vuoden loppuun mennessä.