Kokous alkaa poikkeuksellisesti edeöllisen kokouksen pöytäkirjantarkastuksella. Merja Koski ei ole kaikilta osin hyväksynyt pöytäkirjaa. Esittelyssä ei kerrota muuta kuin, että on erimielisyytä. Olisin halunnut etukäteen tutustua molempiin vaihtoehtoihin. Varmasti ne ovat kokouksessa nähtävissä, mutta muistella kumpi kuvaa 2 viikon takaista kokousta paremmin, vaatisi rauhallisen miettimisen.

Lautakuntien ja varanhaltijoiden päätöksistä ei liene tarpeellista käyttää otto-oikeutta. Teatterille esitetään 2 vuotista sopimusta 12 000€/v.  Crusell seuralle esitetään 2 vuotista sopimusta ja vuosittaiseksi avustukseksi 35 000€. Korihaille vastaavan pituista sopimusta ja vuosi avustukseksi 32 000€. Nämä tulevat aiheuttamaan varmaan melkoista pulinaa. Huomiotani herätti esityksessä sekin, että Teatterin avustuksen määrä piti hakea muualta, muiden kerrotaan asioioden esittelyssä.

Sote tilanne kerrotaan. Seuraavankin asian esittelyn sanavalinta on varsin hauska. Siinä esitetään kaupunginarkkitehdin poissa ollessa kh:ta hakemaan kiinteistötoimituksia. Eikö virastossa tiedetä kaupunginarkkitehdistä muuta, että on poissa. Olisin odottanut kerrottavan miksi on poissa ja kuinka pitkään.

Sitten eräiden virkojen täyttölupia. Nyt on täytettävä terveyskeskuslääkärin virka. Jättääköhän kh säästöinnoissaan tämänkin täyttämättä. Vesihuoltopäällikön virkaan esitetään 4 henkilöä haastateltavaksi. Tulevan kaupunginvaltuuston suuruudeksi esitetään entistä, 43 valtuutettua. Muutkin elimet kj. esittää säilyvän entisellään puolueiden kannanottojen mukaan.

Seuraavaksi talousasioita talousarvio, osavuotiskatsaus ja lainan otto. Sitten onkin kiperä asia. Kaupunginarkkitehdin virasta pidättäminen. Tämänkin asian käsittely on tulkinnanvaraista. Kh ei ole kokouksen alkuun mennessä tehnyt laillista päätöstä kumpi asian käsittelee kh tai takla. Tästä huolimatta asia on valmisteltu kh:n päätettäväksi. Kokouksen alussa käsitellään edellisen kokouksen pöytäkirja missä tämä on päätetty, mutta pöytäkirjaa ei ole hyväksytty eikä siten kuka asian käsittelee. Päätösesitys on, että kaupunginarkkitehti saa jatkaa virassaan.Alla lainaus esittelystä joka selventänee asiaa.

 

Harkintaa käytettäessä tulisi myös arvioida, voisiko virantoimituksesta pidättämisen korvata lievemmillä keinoilla. Virkamies esimerkiksi voidaan viranomaisen sisällä siirtää sellaisiin työtehtäviin, joissa virantoimituksesta pidättämistä edellyttävät tosiseikat menettävät merkityksensä. Leena Arvela-Hellén on kuulemistilaisuudessa ilmoittanut ottavansa kaupungilta vastaan ehdotuksia hänen siirtämisestään toisiin tehtäviin vireillä olevan rikosprosessin ajaksi. Tosin hän on samalla ilmoittanut, että todennäköisesti hän ei niihin suostu, koska hän ei koe tehneensä rikosepäilyä koskevassa asiassa mitään väärää.

Leena Arvela-Hellénin asiamies, asianajaja Arttu Laaksonen on 27.9.2016 järjestetyssä kuulemistilaisuudessa halunnut nostaa esille, että hänen näkemyksensä mukaan Leena Arvela-Helléniä vastaan nostettu syyte on poikkeuksellinen, sillä poliisin suorittama esitutkinta ei asianajaja Laaksosen mukaan tue Leena Arvela-Hellénin syyllisyyttä. Näkemystään asianajaja Laaksonen on perustellut mm. sillä, että esitutkintapöytäkirjan johdanto-osassa puhutaan otsikon "Vastuun kohdentuminen" alla vain Jukka Vauriosta. Tämän lisäksi poliisi on pyytänyt loppulausuntoa ainoastaan Jukka Vauriolta eikä lainkaan Leena Arvela-Helléniltä. Tällainen menettely on asianajaja Laaksosen mukaan täysin poikkeuksellista. Lisäksi asianajaja Laaksonen on kiinnittänyt huomiota asian juridiseen puoleen, pohtimalla kysymystä siitä, voidaanko Leena Arvela-Helléniä edes epäillä kavalluksesta, koska hänellä ei ole ollut tilinkäyttöoikeuksia Uudenkaupungin Puutaloasukkaat ry:n tileihin. Asianajaja Laaksonen korosti myös, että Leena Arvela-Hellén ei ole saanut osaakaan syytteessä mainituista varoista omalle tililleen