Ugin strategiaa  vuosiksi 2009-2016 on valmisteltu jonkin aikaa. Ensin valtuusto antoi seminaarissaan pohjat. Sen jälkeen ovat hallitus, virkamiehet ja konsultti valmistelleet strategiaa. Nyt valtuusto hyväksyi sen ja viimeistelyn jälkeen alkaa ilo sanoman levitys. Emme ole sellaisia selvännäkijöitä, että olisimme tehneet pitävän strategian näin pitkälle ajalle vaan tätä tullaan tarkistelemaan.

Strategian tavoitteiksi asetettiin: 

1) Strateginen ja operatiivinen ajattelu ovat aiempaa lähempänä toisiaan. 

2) Tavoitteet ovat konkreettisia ja realistisia. 

3) Sisältö on suoraviivaista, yksinkertaista ja ymmärrettävää.

4) Strategia tukee me hengen syntymistä ja kaupungin talouden kuntoon saattamista. 5) Tulevaisuutta rakennetaan yhdessä aktiivisesti ja ennakoivasti uusia avauksia tekemällä.

Painopiste alueita valittiin 4. 

Painopiste1: Johtaminen. Ugilla on valmius yhteistyöhön, tavoitteena yhtenäinen Vakka-Suomi.

Painopiste 2: Elinkeino strategia. Ugi tarjoaa Suomen parhaat yritysyhteistyön edellytykset. 

Painopiste 3: Palvelut.  Ugi takaa laadukkaat, tehokkaat ja helposti saavutettavat palvelut. 

Painopiste 4: Asuminen. Ugi on turvallinen ja ainutlaatuinen asuinpaikka.

Painopisteille valittiin lisäksi lukuisasti alatavoitteita. Määriteltiin toimenpiteet millä näihin päästään. Valittiin mittarit millä mitataan onnistumista ja tavoitetasot joihin pyritään.

Luotiin myös pakolliset ja välittömät toimenpiteet talouden tasapainottamiseksi. Valittiin ympäristön kehittämiseen teemat

Valittiin tunnusluvut, joita erityisesti tulemme seuraamaan.

Luotiin ohjeet millä strategia saataisiin toimimaan.