Lehdissä on viime aikoina näkynyt juttuja kalastus- ja kansallispuistoista. Olen perehtynyt näihin huonosti. Lokalahti-seuran kokouksessa esitettiin asiaa koskeva kysymys. Oli noloa vastata en tiedä. Kuin tilauksesta Ugin ympäristöyhdistys järjest tilaisuuden joissa näitä selviteltiin. Nyt osaan vastata "Ei asiasta vielä tiedä."

Tilaisuudessa oli alan huippuluokan alustajat kuten eräät kuulijatkin. Petri Rannikko esitteli kalastuspuistoa. Lyhyesti, sitä ollaan perustamassa kalastajien toimintaedellytyksiä parantamaan. Esko Rannikko kertoi jo voimassa olevasta Naturasta. Jukka-Pekka Fander esitteli asiaa ministeriön näkökulmasta. Kari Ranta-aho kalastajien ja kalanjalostuksen kannalta. Jouko Högmander tekeillä olevaa kansallispuistoa.

Paljon on vielä asioita auki molempien puistojen osalta. Kansallispuisto tulee ainoastaan valtion maille. Yksityiset alueet kuuluvat Natura-ohjelmaan, sitä kautta niistä tulee 6 vuoden kuluessa luonnonsuojelualue. Käytännössä vaihtoehdot ovat siten kansallispuisto tai luonnonsuojelualue. Saarten maankäytön päälinjat ovat Seutukaavassa eivätkä ne tule muuttumaan tekeillä olevassa Maakuntakaavassa. Kansallispuiston ja luonnonsuojelualueen ero on vähäinen käytön kannalta. Kansallispuistoa valtio tekee tunnetuksi, osallistuu sen rakentamiseen, markkinointiin ja tukee alueelle tulevia yrittäjiä. Isokari ja Katanpää ovat tärkeimmät kehittämiskohteet.

Kalankasvatusta alueella ei sallita. Kalastusta ei rajoiteta. Metsästys sallittaisiin Harmaaletoilla, Bookreiveillä ja Räyhällä. Hylkeiden pyyntiin muuallakin on mahdollista saada lupa. 

Hanke etenee siten, että ensi vuoden keväällä pyydetään lausunnot sidosryhmiltä ja kunnilta. Tämän jälkeen valtioneuvosto antaa esityksen eduskunnalle ja sen jälkeen laki tulee voimaan.

Tässä näitä tietoja lyhyesti. En ota kantaa asiaan oikopäätä. Pitää pureksia asiaa ja kuunnella mielipiteitä. Eilinen oli ehkä yksipuolista vilkkaasta keskustelusta huolimatta.