Vasemmistoliiton ryhmän puheenvuoro

 
Kommentoin ainoastaan vähän kaupungin keskeisiä talouslukuja, enemmän yksityiskohtia.  Talousarvioon vaikutetaan pienillä ohjauksilla ja ne sitten näkyvät kokonaisluvuissa. Säästöissä ollaan ainakin jossain määrin onnistumassa ainakin talousarvion käsittelyn tässä vaiheessa. Käyttötalouden nettomenot laskevat 2,5%:a. Toivottavasti hallitus ja valtuusto sitten jatkavat karsintaa eivätkä lisää menoja kuten tavallista. 
 
Tuloveron tuoton kasvuksi ennustetaan yhtä miljoonaa eli kasvua olisi pari %:a. Tämän pitäisi olla hyvinkin saavutettavissa. Ennemmin voisi kuvitella tämän ylittyvänkin reippaasti. Työllisyyden odotetaan paranevan ja palkkataso jatkaa nousuaan. Tämän 2:n %:n alimitoituksen voi päätellä siitäkin, että kaupungin henkilöstömenojen kasvun odotetaan olevan 2,5%:ia henkilöstömäärän laskusta huolimatta.
 
Investointeja on karsittu lautakuntien esityksestä tämän vuoden tasolle. Tarve olisi viime vuoden tasolle eli miljoona lisää karsintaa. Tämä olisi sikälikin oikean tuntuinen taso, sillä silloin investoinnit ja poistot olisivat suurin piirtein saman suuruiset. Meillä ei investointejen poisto esityksiä ole merkittävästi. Toivottavasti joku muu esittää sellaisia ilman, että kaupungin toimintaa rampautetaan. Investoinneissa on varauduttu puolen millin yritystentoimitila investointeihin. Tämä ei ole saanut aikaan mitään keskustelua, joten onko niin, että tämä ankaraa arvostelua saanut toiminta onkin nyt kaikkien hyväksymää
 
Meillä on pari pientä muutos toivetta. Veneveistämönkadun suunnitteluun varattu raha pitäisi poistaa. Emme hyväksy sinne rakennettavan asuntoja, joten kadun tekeminen on tarpeetonta. Toinen kohde on Janhuan alueen kunnallistekniikan rakentaminen. Sinne on jo kätketty maahan melkoiset setelitukut ja nyt kyllä pitäisi odottaa rakentuuko se vai ei. Eikä vaan kylvää rahaa lisää.
 
Sitten konsulttien sote-esitykseen. Siellähän on konsulttien mukaa 8 millin euron säästöpotentiaali. Tämän onnistuessa olemme rikas kaupunki. Ensin sosiaalitoimi. Siellä esitetään 700 000 euroa säästettäväksi ei-lakisääteisistä palveluista. Ensi silmäyksellä kaikki nämä menot ovat niitä joita olemme käsittäneet ennalta ehkäiseviksi ja kaupungintaloutta suuresti helpottaviksi ja asiakkaiden kannalta inhimillisiksi vaihtoehdoiksi. Näiden menojen sisältöä pitää purkaa tarkoin ennen päätöstentekoa. Olemme valmiit kaikkiin tarpeellisiin ja järkeviin muutoksiin sisältyen myös palvelujen pieniin käyttömaksuihin.
 
Terveydenhoito palvelujen muutoksiin olemme myös valmiita. Esityksissä on tosin paljon lisäselvityksen tarvetta ja myös esitysten tarkempiin kohdentamisiin. Suurin muutos erikoissairaanhoidon osalta olisi leikkausten lopettaminen U:kissa. Se  päätös vaatii tuekseen selvityksiä mistä sitä säästöä tulee. Tyksissä leikkaukset ja hoitopäivämaksut ovat huomattavasti U:kia korkeammat jopa moninkertaisia. 
 
Selvittää pitää myös onko leikkausten siirrosta henkilöstösäästöjä U:kissa. Onko meillä tyhjäkäyntiä leikkaustoiminnassa? Leikataanko meillä turhaan? Yleensä mahdollisimman nopeata oikeata hoitoa pidetään halvimpana tapana. Sairaudet ja vaivat pahenevat ajan kuluessa aiheuttaen henkistä ja ruumiillista kärsimystä potilaalle. Säästöä tietysti tulee siitä, että potilaan odottaessa tarpeeksi kauan moniin sairauksiin kuolee ennen hoitoon pääsyä. Aika rankkaa säästöä. Emme kai sentään ole vielä tuon ajatustavan pauloissa.
 
Vielä tuossa erikoissairaanhoidossa mietityttää kipupoliklinikka toiminnan lopettaminen. Kipujen hallinnan tärkeydestä on puhuttu vuosia ja miten siihen ei Suomessa ole kiinnitetty huomiota. Meillä ei ole tarkempaa tietoa tämän toiminnan paikallisesta tärkeydestä. Selvitys pitäisi tästäkin saada ettei hölmöillä.
 
Perusterveydenhuollon tärkein korjausta vaativa kohde on potilaidenhoito oikeassa paikassa ja jonojen kulku nopeammin. Eräs virhe on potilaiden suuri määrä päivystyksessä. Konsultit esittävät 1-2 lääkärin palkkausta. Niillä tiedoilla joita meillä on, tämä ei tunnu oikealta toimenpiteeltä.  
 
Meillä potilasta kohti lääkäri käyttää aikaa vastaanotolla puoli tuntia. Muualla 20 min. siirtymällä samaan rytmiin vaikutus on sama kuin 5:n lääkärin lisäpalkkaus. Vaikka vain muuttaisimme ajan 25 minuuttiin tulisi 2,5 lääkäriä lisää. Toinen kohde olisi meillä lääkärien vastaanottoon käyttämä aika. Meillä se on runsas 3 tuntia päivässä. Muualla runsas 4 tuntia. Tämänkin muutoksella tulisi  2:ta lääkäriä vastaava resurssi lisää.
 
Nämä 2 toimenpidettä saattavat lisätä sairaanhoitajien tarvetta, mutta säästö olisi siitä huolimatta melkoinen. Lisä sairaanhoitajat auttaisivat myös siinä, että tk:ssa olisi resursseja nyt esh:ssa olevien potilaiden seurantaan. Mitä nyt joudutaan paljon tekemään esh:n puolella vaikka se ei vaadi erikoissairaanhoitoa. Myös sairaanhoitajien vastaanottoaikoja pitää saada lisää.
 
Konsultit esittävät toimenpiteiden valmistelijoiden nimeämistä ja aikatauluttamista päätöksenteon jälkeen. Meistä se pitäisi tehdä jo ennen päätöksentekoa. Monissa toimenpiteissä on paljon epäselvää. Ne pitää selvittää, että tiedetään päätöksenteko hetkellä mitä se tarkoittaa. Monet näistä mahdollisista päätöksistä ovat lopullisia. Ei niitä enää saa myöhemmin palautettua. Ilman vastuuhenkilöiden nimeämistä ja aikataulun tekemistä asiat tulevat jäämään levälleen. Siihen meillä ei ole varaa.