Viranhaltijoiden päätöksissä ei näytä olevan mitään ihmeellistä. Sotea ja terveysasioita tulevat selvittelemään tyksissä Petri Virolaine, kaupungilta Sari Rantanen ja Piia Lahtinen.

Sitten käsitellään maankäyttöä. Hautausmaan jälkeen olevan Nesteen kaavamuutos on valmistunut ja menee valtuustolle. Kuten on Autonrakentajantien tonttikin valmistunut valtuustolle. Sinne on tarkoitus rakentaa varikko. Santtion kauppa ym. kaava asetetaan nähtäville. Lokalahden keskustan kaava lähetetään lausunnoille. Nykyisen varikon vieressä on tontti myytävänä. Sitä esitetään ostettavaksi 77 500€ hinnasta.

Tuija Suomisen valituksesta annetaan lausunto. Vesihuoltopäällikkö on jäämässä eläkkeelle ja virka julistetaan haettavaksi. Kiinteistö OY Sannonhallin lainaa järjestellään. Erityishuoltopiirille annetaan lausunto. Kuntalain muuttamisesta lausutaan ettei ole lausuttavaa. Kaupungin strategia annetaan konsultin valmisteltavaksi 1 100€/pv + matkakulut. Sitten enää ilmoitusasiat.