Nyt kysellään miksi kaupungin kiinteistöt on laiminlyöty. Aiheellinen kysymys johon vastaan omasta näkökulmastani pitkään mukana olleena.Viime valtuustokauden alussa Uusikaupunki oli lähes kriisikunta ja kaikki toimenpiteet piti keskittää talouteen jotta pääsisimme tasolle jolla Uusikaupunki voi jatkaa itsenäisenä. Viime valtuustokauden alussa Uusikaupunki oli lähes kriisikunta ja kaikki toimenpiteet piti keskittää talouteen jotta pääsisimme tasolle jolla Uusikaupunki voi jatkaa itsenäisenä. Tämä tätä edellisen valtuustokauden holtittomuus teki sen ettei ollut mitään tärkeämpää kuin itsenäisyyden säilyttämisen ja kiinteistöjen jättämisen odottamaan parempia aikoja. Tässä onnistuttiin ja taseseen saatiin runsaan 7 millin ylijäämä ja valtuustokauden lopulla aloitettiinkin kiinteistöjen suunnittelu ja niiden asettamin prioriteetti järjestykseen. Alla kriisikunnan määritelmä. Saimme jo monena vuonna harkinnanvaraista avustusta emmekä silläkään päässeet pinnalle.

Kriisikunnaksi voidaan nimetä sellainen kunta:

  • jonka vuosikate on negatiivinen
  • jonka lainakanta ylittää maan keskiarvon vähintään 50 prosentilla
  • jonka taseessa on kertynyttä alijäämää (500 euroa tai enemmän asukasta kohti)
  • jonka tuloveroprosentti on vähintään 0,5 prosenttiyksikköä korkeampi kuin maan painotettu keskiarvo (vuonna 2013 noin 19,7 prosenttia)
  • jonka omavaraisuusaste on alle 50 prosenttia
  • jonka suhteellinen velkaantuneisuus on vähintään 50 prosenttia

Kunta voi päätyä kriisikunnaksi silloinkin, kun kaikki ylläolevat kriteerit eivät täyty, mutta alijäämä ylittää kahtena peräkkäisenä vuotena määrätyn rajan:

  • alijäämää saa olla viimeistä edellisessä tilinpäätöksessä enintään 500 euroa ja uusimmassa tilinpäätöksessä tuhat euroa asukasta kohden.

Jos kunta päätyy kriisikunnaksi, niin valtiovarainministeriön nimeämä työryhmä valmistelee sille talouden tasapainottamisohjelman, joka käytännössä tarkoittaa säästöjä. Kunnalle saatetaan myös ehdottaa kuntaliitosta. Tällöin puhutaan valtion holhoukseen joutumisesta, sillä kriisikunta menettää suuren osan omasta päätösvallastaan.

Valtio jakaa vuosittain taloudellisesti heikoille kunnille harkinnanvaraista tukea, jota 2010 jaettiin 20 miljoonaa euroa.

Uusi valtuusto pääsi liikkeelle vakaalta taloudelliselta pohjalta ja liikkeelle laitetuilta kiintejöjen investoinnelta. Nyt on käynyt kuten yleensä käy saavutettaessa hyvä taloudellinen asema. Kaikki on pysähtynyt kiistelyyn ja johtamisen puutteeseen.

Hyvänä esimerkkinä tk ja A-sairaala. Vielä valtuuston kokouksen alla painotettiin, että on tulenpalava kiire. Päätösvalta pitää siirtää hallitukselle A-sairaalan osto päätöksen saamiseksi ESH:n valtuustolle maaliskuun puolivälissä. Kokouksessa ilmeni ettei ole mitään mahdollisuutta päätöksentekoon ennen kesäkuuta. Olemme päättäneet, aivan oikein, ettei ostoa A-sairaalasta päätetä ennen kuntotutkimuksen tulosten saamista. En ole alan asiantuntija ja otaksuin tutkimuksen valmistuvan runsaassa kuukaudessa maaliskuun puoliväliin. Kokouksessa selvisi tutkimuksen kestävän 3-4 kk. Ei ollut enää mitään perustetta hosumiselle ja päätösvallan siirtämiselle kh:lle.

Nyt saatuamme aikaa on esille tullut mielenkiintoinen vaihtoehto jolla selviäisimme ilman velanottoa ja kiinteistön tulemista kaupungin rasitteeksi. Siinä on varmasti monia ongelmia ja ajatuksia. Nyt meillä on aikaa niiden miettimiseen. 

Olen miettinyt aikataulua millä tk pääsee nopeimmin muuttamaan A-sairaalaa. Kuntotutkimus valmistunee toukokuun puoliväliin mennessä jolloin Uusikaupunki jouttu nopealla aikataululla tekemään omalta osaltaan päätökset kesäkuun puolivälissä kokoontuvalle esh:n valtuustolle. Mikäli päätökset ovat myönteisiä valitusaika päättyy kesken lomakautta. Suunnittelu alkaa näin elokuussa. Suunnittelu vaatii omat päätöksensä ja näiden myönteisten päätösten jälkeen alkaa urakkatarjous asiakirjojejn valmistelu ja urakkakilpailu. Rakentajan valinta valitusaikoineen ja sen jälkeen rakentaminen. En ole näiden aikojen asiantuntija, mutta kyllä pitää asioiden sujua mikäli tämän vuoden puolella muutto alkaa.