Tämän vuoden kunnallisvaalit ovat varmaan mukana monissa vappupuheissa. Minäkin keskityn vassarien näkökulmiin tulevien vaalien keskeisistä aiheista. Esillä on monia mielenkiintoisia ja ihmisten hyvinvoinnin kannalta tärkeitä asioita. Pitkin talvea on puhuttu kuntaliitoksista. U:ki on saanut valtakunnan päättäjiltä 2 vaihtoehtoa. Me vassarit emme kannata kumpaakaan. Raumaan  emme halua missään tapauksessa liittyä. Vakka-Suomi on parempi vaihtoehto, mutta emme halua silläkään suunnalla pakkoliitoksia. Mikäli siltä suunnalta joku haluaa liittyä niin siihen olemme valmiit. Vakka-Suomen kunnat  ovat  niin pieniä etteivät ne vaikuta U:kin olemiseen juuri mitään yksittäisinä liitoksina. Kokonaisuutena on alueellista merkitystä. Taloudellista merkitystä hyvin vähän.  Haluamme auttaa hädän tullen Vehmassalon kuntia sillä niiden pakkoliitokset Turkuun johtaisivat näiden taajamien näivettymiseen.

U:kista on tehtävä lapsille ja nuorille hyvä kasvu- ja oppimisympäristö. Päivähoito ja esiopetus on pidettävä kunnossa. Koulun on oltava turvallinen, luova ja terveellinen. Koulukiusaamiseen on puututtava jämäkästi, ottaen huomioon myös kiusaamisen uudenlaiset muodot, kuten Internetin. Vanhemmuutta ja perheiden jaksamista on tuettava. Kotoa lähtee lapsen hyvinvointi. Syrjäytymisen  estetämiseen vaikutetaan turvaamalla  ammatillinen koulutus jokaiselle. Meillä onkin tähän puututtu hyvin. Nuoren peruskoulun jälkeistä elämää on seurattu ja pyritty saamaan nuori koulutukseen. Huostaanotot ovat eräs yhteiskunnan pahoinvoinnin ilmiö. Niiden ehkäisyyn  on saatava riittävää tukitoimintaa.

Terveydenhoidon palvelut ovat käymistilassa. Erikois- ja perussairaanhoidon tehtävien jakoa ollaan uudistamassa. Samoin Aluesairaalan ja tyksin palveluja uudistetaan. Erikoisempien sairauksien hoitoa keskitetään tyksiin ja Aluesairaalaa muutetaan enemmän päiväkirurgian suuntaan.  Siitä pitää huolehtia, että Aluesairaala säilyy U:kissa ja saamme sieltä palveluja joiden hakemiseen Turku on turhan kaukana.

Kaavoitus ja rakentaminen ovat olleet tällä vaalikaudella vahvasti esillä. Epäonnistumisia on ollut useita. Tontonmäessä tehtiin alkeellisia virheitä. Pahinta oli rakentamisen aloittaminen ennen ennakkomarkkinointia. Janhua on mennyt myös pieleen. Siellä voidaan vielä korjauksia tehdä, mutta rakentamatta jättäminen, mikä olisi ollut viisainta, ei ole enää mahdollista. Veneveistämön tontin kaavoitus on sentään joutunut vastatuuleen ja taitaa jäädä toteutumattakin. Hyviä kaavoituksia on myös tehty. Tästä on Hiu esimerkkinä. Tontit ovat tulossa myyntiin ja kiinnostuksesta päätellen alue alkaa rakentua. Tässä näkyy mielestäni pitkällisen suunnittelun etu. Aloitteista tai äkkinäisistä mielijohteista liikkeelle lähteneet kaavoitukset ovat epäonnistuneet. Vuosia vireillä olleet ovat onnistuneet. On päätetty harkinnan jälkeen minne seuraavaksi rakennetaan, vuosia hankittu maata ja homman lähtiessä liikkeelle on asia loppuun asti harkittu.

U:ki on tehnyt aktiivista elinkeinopolitiikka, mikä on johtanut myös tuloksiin. Viimeisenä saavutuksena on soijatehtaan rakentaminen. Enemmänkin olisi saanut olla onnistumisia, saadaksemme väestökadon kääntymään nousuun. Toisaalta missä oltaisiin ilman aktiivisuutta. Työpaikat luovat kaikille turvallisen asuinpaikan ja edistävät hyvinvointia. Arvostelu on helppoa, uuden luominen on vaikeaa.

Viime aikoina on puhuttu paljon vanhustyöstä. Sitä ollaan kehittämässä. Laitosvaltaisuudesta kotihoitoon on pyrkimyksenä. Kotihoitoon ollaan ottamassa reilusti lisää henkilöstöä. Ikäihmisten omia toiveita ja tarpeita on kuunneltava. Ikäihmisten eristäminen omiin reservaatteihinsa ja unohtaminen sänkyyn, on epäinhimillistä ja kaikenlisäksi kallista toimintaa. Kotona on on kaikkien parasta olla ja myös kustannuksiltaan halvinta.
Vanhustyön inhimillisyyden mittana on se miten hyvin huolehditaan heistä, jotka tarvitsevat hoivaa elämänsä illassa.