Ekana varsinaisena asiana on Vakka-Suomen sairaalan vuodeosaston siirtäminen Ukin terveyskeskukselle. Asiasta on jo sopimusluonnos. Pia Lahtinen tulee esittelemään yhdistymistä. Tämä vaatii tarkan perehtymisen ja harkinnan.

Nesteen kylmäaseman taakse on valmistunut kaavaluonnos Lakea OY:n esityksen pohjalta. Tämä esitetään asetettavaksi nähtäville. Asia mennee vihdoin eteenpäin. Sitten on maakunnallisen virkistysalue yhdistykseen liittyminen. Ukin vuotuinen jäsenmaksu olisi 7 000€. Huh-huh.

Seuraavaksi annetaan lausunto maakuntakaava luonnoksesta. Suurin ristiriita kaupungin omien suunnitelmien kanssa. Kaavassa laajenemissuunta on kalannin suunta. Kaupunki on suunnitellut ja hankkinut maata Saarnistosta. Kumpi päättää?

Telia Finland haluaa vuokrata Santtion puistosta 36 m. korkean maston rakentamiseksi. Esitetään alue vuokrattavaksi.

Seuraavaksi on asia jonka päätösesitys on alla. Taidatko sen selkeämmin sanoa.

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä osana Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmaa laaditun sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaavan viitearkkitehtuuriraportin sekä päättää, että sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallintaan liittyvässä kehittämistyössä noudatetaan viitearkkitehtuuriraportissa esitettyjä periaatteita.

Sitten lausutaan vielä pari säkeistöstä runosta halutaanko Ukiin pormestari.