Eka varsinainen asia on esityslistojen jakelu. Hallituksen esityslistojen jakelusta valtuutetuille esitetään luovuttavaksi sillä ne ovat netissä luettavissa. Valtuuston  kokouksista on jaettu varsinainen lista ja myöhemmin lisälista, nyt siirryttäisiin vain 1:n listaan. Aikatauluja pitää rukata.

Sorvakon rinteen asemakaavaa esitetään muuttamiseksi siten, että se mahdollistaa kerrostalojen rakentamisen. Asuntotyöryhmälle annetaan jatkoaikaa vuoden loppuun rakennuttamiskumppanin kanssa neuvotteluun.

Sitten pari lausuntoa. Taivassalon siirtoviemäri Ukiin edistyy ja siitä annetaan lausunto. Lausunnossa korostetaan erityisesti sitä, että Uki osallistuu kustannuksiin vain saamansa hyödyn suhteessa ja hajuhaittoja ei saa olla.

Sitten esitetään Ukin hakevan 2,3 milj/€ valtiolta harkinnanvaraista köyhän apua. Pyhämaan Pientalojen osakkeista on saatu sopimus Finndomon kanssa. Valtuutetaan kj. allekirjoittamaan sopimus ja ryhtyvän muihin toimiin. Osakkeet siirtyvät vastikkeetta.

Hinku-hanke siirrettiin viime kokouksessa. Uusi päätösesitys kuullaan vasta kokouksessa.