Tieto luo tuskaa. Vanha viisaus joka pitää täsmälleen paikkansa. On helppo olla kaikkitietävä ja antaa rankkaa palautetta virkamiehille ja hallitukselle. Mikäli vaivautuu ottamaan asiasta selvää, ei olekkaan enää niin helppoa. Tänään oli seminaari Crusellissa lastensuojelusta. Paikalla oli suuri joukko alan työntekijöitä ja päättäjiä Vakka-Suomesta.

Olemme kyllä tienneet miten paljon ala maksaa kaupungille, mutta ei tähänkään viisasten kiveä ole löytynyt vaikka siitä viime vuonna paljon puhuttiin. Terävin kärki tällä alalla on huostaanotetut lapset. Viime vuoden loppuun mennessä heitä oli n. 35. Tänä vuonna on otettu huostaan jo 3 lasta. Noin 1 kuukaudessa. Valtuusto päätti talousarvion käsittelyssä, että ongelma on ratkaistu, kun poistetaan esitetyt 3 lasta arviosta. Ei ole ainakaan vielä sekään konsti toiminut. 1 huostaanotettu maksaa kaupungille n. 100 000€/v.

Seminaarissa oli 2 luennoitsijaa. Ensin projektipäällikkö Sirkka Rousu kertoi lastensuojelun lainsäädännöstä ja kunnan tehtävistä. Paljon on moitittu vanhempia, mutta hänen mukaansa vanhemmat  eivät Suomessa ole koskaan ennen hoitaneet tehtäväänsä näin hyvin. Molemmat perheessä osallistuvat hoitoon ja kasvatukseen ja tietoa on. Tietenkin on myös toista ääripäätä. Sitä pitää yhteiskunnan auttaa, kaikilla pitäisi olla turvallinen ja virikkeellinen lapsuus. Hän kehoitti kuntia harkitsemaan resurssien jakoa. Ei pidä jakaa niitä tasaisesti kaikille vaan miettiä missä tarvitaan eniten apua ja kohdistaa resurssit sinne. Hyvänä hän piti myös sitä, etteivät enää luottamusmiehet päätä huostaanottoja vaan sen tekevät ammatti-ihmiset.

Toisena luennoitsijana oli Birgit Vuori-Metsämäki. Hän kertoi autististen ja samanlaisissa vaikeuksissa olevien lastenkasvatuksessa. Esitys oli vauhdikas, mielenkiintoinen, ilmeisen asiantunteva ja esimerkkejä täynnä. Aluksi hän kertoi miten oppia havaitsemaan autismia. He saattavat olla joillakin aloilla todella päteviä toisaalta taas täysin kyvyttömiä.  Tuntomerkkeinä saattavat olla naseva kielenkäyttö, huonoa käyttäytymistä,  kova ulkokuori, jonka sisällä tiedon, taidon ja avuntarvetta. Herätti pientä pohdintaa kuinka monta heitä on valtuustossa?

Rajusti tuli tietoa ja taas uusi pohdinnan paikka lastensuojeluko on se mistä pitää säästää? Näitä kunnan tehtäviä, kun pohtii ja saa tarkkaa tietoa niin herää entistä voimallisemmin kysymys, mistä ihmeestä säästetään. Resursseja kun pitäisi antaa lisää, vähän joka alalle.