Kerron lyhyesti otteita raportista. Tämäkään ei anna välttämättä oikeudenmukaista kuvaa raportin sisällöstä.

Ukin sote kustannukset ovat nousseet vertailukuntien keskitason yläpuolelle. Samoin kustannukset ovat ikävakioituun sairastuvuusindeksiin nähden korkeat. Kalliisti järjestettyjä ovat erikoissairaanhoito, suun terveydenhuolto, vammaispalvelut ja perhepalvelut.

Esh:n palvelut nousivat 9,4% vaikka hoitopäivien kustannukset laskivat. Kalleus tulee ESH:n palvelujen sairastavuuteen nähden korkeasta käytöstä, Sisätaudeissa ja kirurgiassa yksikköhinnat ovat keskitasoa korkeammat siten paljon käytön myötä kustannukset nousevat korkeiksi. Varsinkin kirurgian yksikköhinnat ovat nousseet. Palvelujen käyttö on painottunut vahvasti sisätaudeissa ja kirurgiassa Vakka-Suomen Sairaalaan
Toimenpiteet :
Vakka-Suomen sairaalan sisätautien ja kirurgian osastojen ja alueen terveyskeskuksen akuutti- ja kuntoutus hoidon integrointi ja koko tämän vuodeosastokapasiteetin paikkamäärän ja resurssien optimointi
Avovastaanottopalvelujen kehittäminen , josta suuntaviivoja on tarkastelu slidessä 73. Kaiken suunnittelun tavoitteena tulee olla erikoissairaanhoidon käytön lasku, resurssein optimointi ja kustannusten lasku. Se ei tarkoita sairaalan loppumista Uudessakaupungissa vaan kustannustehokkaan ja tarkoituksenmukaisen palvelun tuottaminen integroidusti perusterveydenhuollon kanssa Nyt olisi erittäin hyvä hetki tarjota alueellista mallia sairaanhoitopiirin strategiaan ja uuteen organisaatioon eikä odottaa että malli tehdään muualla. Loimaa ja Loimaan sairaala ovat tässä suunnittelussa jo varsin pitkällä.

Tässä raportin alkua ESH:sta. Muista myöhemmin.