Kokouslista on jälleen vaatimaton. Lautakuntien päätöksissä on eräs joka saatetaan esittää hallituksen päätettäväksi. Sosiaali ltk on hyväksynyt hälytysrahan korottamisen huomattavasti ja maksettavaksi myös tapauksissa jotka eivät ole hälytyksiä. Minä en esitystä tee, mutta meillä on ollut vastaavia tapauksia muutamia ja ne on otettu kh:n päätettäviksi.

Seuraavana on aikanaan päätetty aloittaa neuvottelut esh:n kustannusten alentamisesta mm. päivystyksessä ja vuodeosasto hoidossa. Nyt neuvotteluja on käyty ja arvovaltainen jengi saapuu kertomaan nykyvaihetta. Sitten on pari kaavaa. Laitilan tien ja Betorantien kulmauksessa oleva tontti esitetään valtuuston päätettäväksi. Hiu aloitetaan pieni tekninen muutos. Sitten nippu aloitteita.

Seuraavaksi Heikki Walan oikaisuvaatimus koskien Novgorodin kanssa käytävistä 50-vuotisjuhlista koskien ystävyyskaupunki toimintaa. Wala perustelee vaatimustaan sillä ettei sellaista päätöstä kuin matkalle lähteminen ei ollut päätösesityksessä ja korkeampi elin oli jo asian päättänyt. Kuntaliitto ei yhdy Walan käsitykseen. Näin se tietenkin yleisellä tasolla on. Ei valtuuston talousarvio sinänsä sido hallitusta, mutta tässä on kysymys siitä kumpi päätöksen tekee hallitus-valtuusto. Valtuusto on äänestyksen jälkeen kumonnut hallituksen esityksen toisin sanoen tässä ei ole kyse yleisestä määrärahasta vaan tarkoin määritellystä kohteesta.

Sitten onkin vain byrokratiaa ja ei julkinen päätösesitys.