Eilis iltana kokoontui 1. kertaa säästö työryhmä. Kokouksen alku oli taas teklan tapaan melkoista sählinkiä. Pj:na aloitti kh:n pj. ilman valintaa kuten ei myöskään sihteeriä valittu. Pyysin kokouksen järjestäytymistä. Tällöin ilmoitettiin, ettei järjestäytymistä tarvita, kh:n pj. on asemansa perusteella ilman muuta pj. Olen aamulla asiaa selvitellyt. Näin ei ole. Pj valitaan aina. Jos kh ei ole sitä tehnyt, sen tekee toimikunta keskuudestaan. Kokouksessa päästiin sitten väkisin eteenpäin niin, että valittiin sihteeriksi Anne Takala. Puheenjohtajaksi esitin Johanna Ruorasta ja Juha Nevavuori esitti Heikki Walaa. Virkamiehet ilmoittivat olevansa myös äänioikeutettuja. Olen myös tämän asian selvittänyt. Heillä on ilmeisesti äänioikeus. Heidän mahdollinen  äänioikeutensa olisi pitänyt päättää kh:ssa, näin ei menetelty , joten heillä on äänioikeus. Käydyssä äänestyksessä Heikki Wala tuli valittua äänin 4-3. Aika poikkeuksellista kuitenkin. En muista aiemmin virkamiesten osallistuneen äänestykseen.

Itse säästöistä käytiin läpi aiemmin esitettyjä säästöjä ja ensi kerralla asianomaiset virkamiehet tulevat kertomaan niistä tarkemmin, että mekin päästään niistä tarkemmin jyvälle. Seuraavan kerran kokoonnumme jo torstaina.