Kokous oli tämän vuoden viimeinen. Lautakuntien ja viranhaltijoiden päätöksissä herätti huomiota kulttuuri- nuoriso- ja liikunta ltk;n kirjaus jossa paheksuttiin kh:n muuttaneen lautakunnan talousarviota. Näin on tapahtunut maailman sivu kaikkien lautakuntien kohdalla. Ekan kerran sitä paheksuttiin. Huomioitava on myös, että ltk:n paheksuntaa esittivät valtuuston jäsenet jotka hyväksyivät nämä muutokset valtuustossa kommentoimatta mitenkään kh:n kauhistuttavaa käytöstä. Tosin lautakunta oli ollut vähälukuinen paheksuntansa tehdessään, vain varajäsenen avulla päätösvaltainen eikä myöskään kh:n edustajat olleet paikalla.

Ukin Veden johtokunnasta oli eronnut Joni lohimies, paikkakunnalta poismuuton johdosta. Tilalle valittiin varajäsen Sari Raivonen ja hänen tilalleen varajäseneksi Reijo Salonen. Kuntalisän maksaminen hyväksyttiin, mutta edellytetään tiivistä raportointia.

Aloite "Työn patsas Ukiin" päätettiin hylätä. Lea Myllymäki esitti asiaa palautettavaksi, mutta häntä ei kannatettu. Seuraavaksi hylättiin aloite liikuntahallin osto kaupungille. Liikunta ltk:n pj. ja aloitteen tekijä olivat neuvotelleet ko. hallin ostamisesta tai vuokraamisesta. Mistään ei löydy päätöstä ko. neuvotteluihin ryhtymisestä eikä neuvottelijoita ole valittu. Kh lisäsi omaan päätösesitykseensä ettei kaupunki ole ole ostamassa tai vuokraamassa kyseistä hallia.