Sote reissun toisen päivän kohde oli Imatra. Isäntien esittäytyessä oli heti olo, tästä tulee hyvä päivä. Paikalla ei ollut suulasta kj:tä eikä luottamusmiehiä kuin 1. Tämä ltm hoiti alun kaupungin esittelyn ja hyvin hoitikin eikä sitten enää juurikaan puuttunut keskusteluun. Ammattilaiset saivat hoitaa soten esittelyn ja vastata kysymyksiin.

 

Johtavan lääkärin alustuksesta eka enemmän mielenkiintoa herättänyt asia oli hänen näkemyksensä lähetteistä. Nehän ovat potilaiden jutusteluissa ensimmäinen haukun kohde, millään ei meinattu antaa lähetettä, säästetään vaan. Imatran johtavan lääkärin näkemys oli, sillä ei voi säädellä kustannuksia, sillä vain siirretään tietoa portaalta toiselle. Ainoastaan hyvin tehty työ  alentaa kustannuksia.
 
Imatralla on sijoittajasairaanhoitaja. Hän määrittelee potilaan paikan hoitoketjussa. Esim. vaikka erikoissairaanhoidon lääkäri määräisi ottamaan potilaan sisään niin tämä hoitaja voi määrätä potilaan siirrettäväksi terveyskeskukseen. Tämä oli aluksi aiheuttanut ankarat riidat. Lain mukaan potilaan paikan määrittelee esh:n ulko-ovelle asti tk:n johtava lääkäri. Hän antaa hoitajalle ehdottoman tukensa. Erimielisyyksien sattuessa hän ilmoitti, määräsin potilaan paikan. Tähän hommaan pitää valita hoitaja talon sisältä. Hänen pitää tuntea hyvin hoitoketjun toimivuus. Tulokset ovat olleet erittäin hyviä hoidollisesti ja rahallisesti. Tätä meille suositeltiin erittäin lämpimästi. Meillä tämä on ollutkin kokeiltavana lyhytaikaisesti. Oli projekti ja rahojen loputtua, lisää ei annettu. Tähän pitää palata. 
 
Lasten ja nuorten häiriökäyttäytyminen on myös täällä räjähtänyt käsiin. Siihen on palkattu 6 uutta työntekijää. He työskentelevät 3:na työparina. Kulut on saatu kuriin.Tuloksia odotetaan vasta 2-3 vuoden kuluttua. Imatralla on 2 kaupungin omaa lastenkotia joissa hoidetaan huostaanotettuja lapsia. Säästänyt huomattavasti.
 
Seuraava panostuksen kohde on alkoholismi. Ennen aikaisista kuolemista n. 12% on alkoholiperäisistä sairauksista johtuvia ja kasvu on nopeaa.
 
Päivystyspotilaan hoidon tarpeen määrittää ensihoito. Tarvittaessa yöksi esh:n. Aamulla sijoittaja sairaanhoitaja suorittaa hoitopaikan määrittelyn. Potilaita on palautettu ESH:sta vuoden aikana 322 ja säästö on ollut tästä n. 200 000€. Ensihoidon tuloja tämä on lisännyt n. 60 000€ kelakorvauksina.
 
Sijaisia varten on perustettu oma TehoVarma. Tällä on töissä 52 hoitajaa toistaiseksi voimassa olevilla työsopimuksilla eli vakituisia. Nämä jakaantuvat vielä VarmaTiimiin, joka hoitaa pitkäaikaiset poissaolot ja TehoTiimiin, joka korvaa lyhyet poissaolot. Osastoilla ei ole yhtään korvaajaa. Sijaisen palkkaamiseen tarvitaan pitkä monivaiheinen lupahakemusketju. Sijaisten käyttö on jäänyt lähinnä loma-aikoihin.
 
Päätöksenteossa poliitikot määrittelevät vain tavoitteet. Johtamisen kehittämisineen hoitavat ammattilaiset. Heillä on kuulemma kokemusta mitä siitä seuraa, kun politiikot sekaantuvat tuotannolliseen toimintaan. Tarkoitti käsittääkseni Valcoa.
 
Vanhustenhoidossa ei ollut niin paljoa meille virikkeitä. Lähinnä se, että on keskitytty toimintakykyä parantavaan toimintaan.
 
Nyt sitten virkamiehet alkavat meillä työstää esitystä3 milj/€ säästöistä Esitys tulee valtuuston kesäkuun kokoukseen. Vaikka saimme paljon virikkeitä, esitys ei tule olemaan helppo. Ilman palvelujen karsintaa. Monet nytkin saamamme tiedot johtavat alkuun vain kulujen kasvuun ja viiveellä alkaa tulla säästöjä. Meidän tehtävämme on määritellä mitä palveluja ja millaisia tasoltaan tarjotaan kaupunkilaisille.