Helmikuussa valtuutetuille esitettiin kysely viime vuoden toiminnasta. Vain noin puolta jengistä kiinnosti arvioida omaa toimintaansa.  Kyselyn tuloskin oli yllätyksellinen. Niitä asioita joita blogeissa on kovimmin mollattu kiiteltiin ja päinvastoin. Olisiko niin, ettei mollaajia valtuustontoiminta kiinnostakaan ja he kuuluivat niihin jotka eivät vastanneet.

Valtuuston valmistelu- ja päätöksentekoilmapiirin koettiin olevan puuroutumista, hajottavaa ja ristiriitaista joskin keskustelua sallivaksi ja kaupungin etua ajavaksi. Päätöksenteon eri portaiden roolit koettiin selkeiksi. Samoin keskushallinnon ohjaukseen oltiin tyytyväisiä ja päätösten valmistelua ei koettu ongelmalliseksi.

Valtuuston oma toiminta ei saanut suopeaa arvostelua. Yhteisiä pelisääntöjä ei noudateta ja päätöksiin ei sitouduta. Miten tällaisessa ilmapiirissä voidaan sitten taloudenhoitoon valmistella korjauksia, onkin aikamoinen kysymysmerkki.

Yhteistyön toimivuuteen valtuustoryhmien sisällä ja kesken todettiin hyväksi. Samoin oltiin tyytyväisiä kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksien edistämiseen. Tavoitteet ovat saavutetut kohtuulliseksi. Parhaiten valtuuston koettiin onnistuneen kouluverkkoasiassa, strategiassa ja elinkeinopolitiikassa!!!!! Epäonnistuttu on talouden tasapainottamisessa, kouluverkon käsittelyssä ja strategian valmistelussa.

Suurimpina haasteina jatkossa nähtiin talouden tasapainottaminen, terveydenhuollon kehittäminen ja yhteisen keskustelun kehittäminen.