Syksyn aikana esityslista ollut lähes aina lyhyt. Sitten onkin jäänyt enemmän aikaa pohtia tulevia asioita. Byrokratian jälkeen on eka asia Sorvakon mökkikyläkaava. Tekla on sen hyväksynyt yksimielisesti ja myös esittelijä esittää kaavaa hyväksyttäväksi ja nähtäville asetettavaksi.

Tämän vuoden alusta otettiin käyttöön kaupungin uudistetut sisäiset vuokrat. Ne jakaantuvat pääoma- ja ylläpitovuokriin. Vuoden aikana ylläpitokustannukset ovat nousseet 3,9% ja sillä vuokria esitetään korotettavaksi. Pitänee sanoa, että kyse on ainoastaan kirjanpidosta. Oikeat kulut oikeaan paikkaan ja siten hallintokuntien suunnittelu oikeammaksi.

Kaupungin talouden 8 kuukauden seurantaraportti on valmistunut ja siitä seuraavat toimenpiteet suoraan listalta:

 

Talousarvioon esitetään yhteensä nettomääräisesti 2.975.631 euron lisämäärärahoja.

 Merkittävimmät lisämäärärahaesitykset ovat 2.000.000 euroa erikoissairaanhoitoon ja 750.000 euroa terveyspalveluihin. Yhteistoiminta-alueen kuntien maksuosuudet ovat liian isot, joten tuloja on pienennettävä. Käyttöomaisuuden myyntivoitot ovat ylittymässä 725.000 eurolla, koska suurin osa saaritonteista myydään tämän vuoden aikana.

 Kunnan tuloveroarviota esitetään korotettavaksi 800.000 eurolla ja yhteisöverotuottoa 452.000 eurolla. 

Ensi vuoden talousarvio asetelmaa esitetään otettavaksi käyttöön jokseenkin nykymuodossa. Pajalasta esitetään tonttia myytäväksi. Haapaniemen koulusta on saatu ostotarjous ja se esitetään hyväksyttäväksi. Lokalahden Riihirannasta esitetään varattavaksi alue tuulivoimaloiden rakentamista varte. Tiedoksiannettavissa asioissa ei näytä olevan mitään ihmeempää. Mitä nyt Lokalahden Hermansaaresta esitetään laukkaneilikkaa kasvava aule suojeltavaksi.

http://uusikaupunki.fi/poytakirjat.html