Hallituksen lista on aika vaatimaton. Pääasiassa itsestään selvyyksiä. Tärkein lienee sote-johtajan valinta 2 vuoden määräajaksi. Ennen kokousta haastatellaan Päivi Parkkila ja Marika Lanne.

Lisäksi on parin ranta-asemakaavan nähtäville asettamisesta päättäminen. Viimeksi siirrettyjä virkojen täyttölupia, pitkä rotla aloitteita on valmistunut päätettäväksi ja maaseutuhallinnon sopimuksen hyväksyminen.