Hallituksen kokous käynnistyikin rivakasti. Ei ollut puheenvuoroja alkubyrokratiasta eikä ihan ekoista asioistakaan. Asemakaavan muuttaminen Kalannissa ei ollut merkittävä. Hiun asemakaava on kaupungin kehitykselle hyvinkin tärkeä, mutta hyvin valmisteltu ei paljoa pulinoita aiheuttanut. Asema- ja rakennussuunnittelijasta keskusteltiin, mutta muutosta ei tullut. Annettiin sosiaalitoimelle luvat täyttää virka ja toimi.

Talous- ja henkilöstöpalveluiden ulkoistaminen herätti porukan. Esitys oli, että tehdään selvitys näiden palvelujen ulkoistamisesta. Esitin ettei selvitystä tehdä, Eija Maikola kannatti. Äänesttiin ja numeroin 7-4 selvitys tehdään. Minun ja Maikolan taakse tulivat Nevavuori ja Vahtera. Selvitys valmistuu viimeistään helmikuussa ja sitten päätetään ulkoistetaanko.

Tontonmäestä saatiin selvitys ja keskustelun jälkeen pj. ilmoitti, että taloyhtiön hallitus tulee huomioimaan keskustelun omistajaohjauksena. Yardia ei ole hyväksytty etanolitehtaan perustajaksi. Kj. toi asian päätettäväksi uuden yhtiön perustamisen kiireellisenä. Valtiontuki hankkeelle on päätösvaiheessa ja mikäli tukea on edes mahdollista saada pitää yhtiö perustaa. Aaltonen vastusti asian ottamista esille. Perustettavan yhtiön nimeksi tulee Ukibio ja U:kille tulee 24% osakepääomasta jonka suuruus on 4000€.

Muut osakkaat ovat hankkeen konsultti Reijo Laine, monille tuttu Asko Puikkonen ja kolmas oli ainakin minulle täysin vieras Pulkkinen. Hän on ollut Raision Tehtailla jonkinasteinen johtaja.